Förskott på arv

2017-01-24 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej!Jag har en fråga angående arvsrätt och förskott på arv.Vi är två bröstarvingar efter vår mor, inga övriga arvingar finns.Min bror har av vår mor fått en stor summa pengar på 500.000:- för ett antal år sedan.Det skrevs då ett gåvobrev med lydelsen att gåvan ej skulle anses som förskott på arv.Vid bouppteckningen efter vår mor så finns det 100.000:- kvar. Vår mor hade dessutom skrivitett testamente där det står att jag endast ska utfå min laglott. Innebär detta att jag då ska få25.000:-? Eller ska gåvan på något sätt räknas med i den framtida bodelningen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En gåva som bröstarvinge fått av arvlåtaren under sin livstid ska räknas som förskott på arv om inget annat har föreskrivits, se 6 kap. 1 § ärvdabalken (här). I ditt fall då er mor specifikt skrivit att gåvan inte ska utgöra förskott på arv kommer dessa 500 000 kr inte att räknas med vid arvsfördelningen. Du som bröstarvinge har alltid rätt till din laglott vilken du korrekt räknat till 25 000 kr, se 7 kap. 1 § ärvdabalken (här). Om det testamente din mor skrivit är giltigt är dessa 25 000 kr vad du kommer få vid arvsfördelningen.

För att ett testamente ska vara giltigt krävs att det är skriftligt, undertecknat av arvlåtaren och att denna underskrift bevittnats av två vittnen. Dessa vittnen ska ha varit medvetna om att den underskrivna handlingen varit ett testamente. Även vittnenas signaturer ska finnas på testamentet. Formkraven för testamente framgår av 10 kap 1 § ärvdabalken (här). Är testamentet inte giltigt har du rätt till hälften av kvarlåtenskapen, alltså 50 000 kr, se 2 kap 1 § 2 st. ärvdabalken (här).

Hoppas att du fick svar på din fråga

Vänliga hälsningar

Cecilia Knutsen
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1245)
2021-07-20 Kan man behöva betala tillbaka förskott på arv?
2021-07-20 Flyttat över pengar till övriga bröstarvingar
2021-07-11 Förskott på arv?
2021-07-03 Är underhyra förskott på arv?

Alla besvarade frågor (94276)