Förskott på arv

2016-09-04 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej.Har en fråga angående förskott på ett kommande arv.Vi är tre bröder som kommer att ärva vår mor som sitter på en demensavdelnig på ett hem.Skulle vilja veta om man kan ta ut ett föskott på hennes tillgångar innan hon går bort.Min äldsta bror är god man till våran mor.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett arv avser fördelningen av en avliden persons egendom (personens kvarlåtenskap). För att arv ska kunna utdelas krävs således att någon har gått bort. Fram till dess att en person dör, är det denna person som har att bestämma över hur personens tillgångar ska förvaltas eller förbrukas. Med andra ord är det Er mor som har att bestämma hur hennes egendom ska användas fram till då hon går bort. Av detta följer även att det är endast Er mor som kan ge ett eventuellt förskott på ett arv. Ni har således ingen möjlighet att ensidigt "ta ut" ett förskott på ett arv.

Regler kring hur en god man ska agera finns i föräldrabalken. Dessa gör det dock inte möjligt för Er bror att ge er en del av Er mors tillgångar, se bl.a. 12:1 och 11:5-6 föräldrabalken.

Hoppas att svaret hjälpte och tack än en gång för att ni vände er till Lawline med er fråga!

Mattias Lindner
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1182)
2021-01-24 Förskott på arv
2021-01-24 Förskott på arv?
2021-01-23 Hur räknas arvet ut om en arvinge fått ett förskott?
2021-01-20 Förskott på arv och istadarätt

Alla besvarade frågor (88449)