Förskott på arv

Jag har för avsikt att såsom förskott på arv skänka min dotter en fastighet. Vilket värde anses då förskottet ha uppgått till? Är det marknadsvärdet, eller skall man dra av den vinstskatt, som skulle uppstå vid en eventuell försäljning.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv återfinns i ärvdabalken; nedan ÄB, se här. Förskott på arv regleras särskilt i 6 kap. ÄB.

Det som en arvinge har erhållit som förskott på arv, ska senare avräknas på dennes andel i dödsboet, 6 kap. 1 § ÄB. Vidare framkommer i 6 kap. 3 § ÄB att det är värdet vid gåvans mottagande som ska ligga till grund för avräkning. Eventuella värdeökningar/värdeminskningar är alltså utan betydelse för avräkningen.

Marknadsvärdet är det som kommer ligga till grund för avräkning om inte du föreskriver i ett eventuellt gåvobrev/testamente att du vill att annat värde ska användas. Vilket värde som ska ligga till grund för avräkning är upp till dig. Latent vinstskatt eller dylikt behöver du inte beakta i detta läge. Om du väljer att bara ge fastigheten utan att själv ange till vilket värde den ska avräknas, kommer den således avräknas till det marknadsvärde den hade vid gåvotillfället.

Om din dotter tar över lån, ska dessa dras av från värdet.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas TärnrothRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning