Förskott på arv

Hej!

Min fråga gäller förskott på arv. Vi är fyra helsyskon och 1997 fick mina två bröder överta skogen medans jag och min syster inte fick någonting.

Vi ville inte dra upp det här så länge vår far var i livet. Han gick bort den 9 augusti 2016 och det är snart dags för begravning och bouppteckning.

Räknas det som förskott på arv och hur går vi i så fall vidare?

Mvh, Helene Armsanius

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Regeln kring förskott på arv finns i ärvdabalken 6 kap. 1 §.

Regeln innebär att gåvor som föräldrar ger till sina barn ses som förskott på arv om inte föräldern uttryckt att gåvan inte ska ses som förskott på arv. Det kan till exempel uttryckas i ett gåvobrev eller testamente. Om din far inte uttryckt särskilt att gåvan till dina bröder inte ska ses som förskott på arv, ska gåvan alltså ses som förskott på arv.

Gåvans värde ska då återföras till dödsboet och samtidigt räknas bort från dina bröders del av arvet (6 kap. 3 §). På så vis får du och din syster ta del av gåvans värde, som om den varit kvar i din fars dödsbo. Med gåvans värde menas värdet gåvan hade vid själva gåvotillfället, alltså 1997 i ert fall, inte dagens värde.

Rent praktiskt ska du meddela att du anser att gåvan utgör förskott på arv i samband med bouppteckningen. Se även till att det antecknas på bouppteckningen. Om alla dödsbodelägare är överens om att gåvan ska ses som förskott på arv behöver ni ingen boutredningsman/skiftesman (en jurist utsedd av domstolen som bestämmer hur tillgångar ska fördelas och kan fatta beslut när dödsbodelägarna är oeniga). Om ni redan har en boutredningsman är det hon/han som avgör om gåvan ska ses som förskott på arv. Boutredningsmannens beslut kan överklagas till domstol.

Jag hoppas detta var svaret på din fråga!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning