Förskott på arv

2016-07-31 i Förskott på arv
FRÅGA
Min mor dog april 2012 87 år gammal min far 2010 88år gammal. De kunde med min hälp ( jag bor nära) bo kvar i egen villa lantligt beläget och klara sig själva. De körde bägge två bil men behövde min hjälp i många olika sammanhang.Både min far och mor sa ofta att bilen en V40 2004 ville de att jag skulle få. När min mor blev allvarligt sjuk skrev hon över bilen på mig så som hon planerat ägarbytet skedde ca en månad före hennes bortgång.Min syster som bor på helt annan ort och sällan träffade föräldrarna anser nu att jag måste betala henne halva bilens värde det var inte min mors mening. Min fråga är gäller min mors vilja?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om arv finns i ärvdabalken (ÄB).

Bilen du talar om skulle kunna ses som ett så kallat "förskott på arv" (se 6 kap ÄB). När föräldrar under sin livstid ger sina barn en tillgång och inte uttryckligen talar om att det är en gåva så räknas överföringen som ett förskott på arvet, detta enligt 6 kap. 1 § ÄB. Tyvärr innebär detta att man ser det som att du redan fått ett arv motsvarande bilens värde och det leder till att du kommer att få ut mindre pengar vid den faktiska fördelningen av arvet.

För att det inte ska anses vara ett förskott på arv krävs att det finns en tydlig annan avsikt med överföringen, till exempel att det tydligt framgår att det är en gåva. Några sådana omständigheter verkar inte föreligga. Det kan dock räcka med att man med hänsyn till omständigheterna förstår att det inte var menat som ett förskott. Att du hjälp dina föräldrar under en längre tid kan mycket väl vara en sådan omständighet. Det är alltså möjligt att din mors vilja gäller!

Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Amanda Härle
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1178)
2021-01-18 Gåvebrev - förskott på arv?
2021-01-16 När utgör en gåva ett förskott på arv?
2021-01-10 Arvsskifte vid förskott på arv genom fastighetsöverlåtelser
2020-12-31 Förtida uttag på arv

Alla besvarade frågor (88196)