Förskott på arv

2016-07-19 i Förskott på arv
FRÅGA
Jag har fått en möbel av en faster. Hon har nu avlidit. Ska det tas med i dödsboet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som jag förstår din fråga är du arvsberättigad efter din faster och undrar huruvida gåvan du fått av henne ska avräknas på det arv du ska motta. Förskott på arv regleras i 6:1 st 1 ärvdabalken. Bröstarvingar till din faster är hennes avkomlingar (se ärvdabalken 2:1). Du är således ej bröstarvinge till din faster. Enligt 6:1 st 1 ärvdabalken ska då gåvan avräknas på arvet endast om detta har föreskrivits eller på grund av omständigheterna måste antas ha varit avsett då egendomen gavs. Utan att känna till de närmare omständigheterna vid gåvotillfället är det svårt för mig att ta ställning till huruvida gåvan ska avräknas eller ej. Av bestämmelsen framgår dock att det är en utgångspunkt att gåvan inte ska avräknas.

Hoppas att svaret hjälpte och tack än en gång för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Mattias Lindner
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1180)
2021-01-23 Hur räknas arvet ut om en arvinge fått ett förskott?
2021-01-20 Förskott på arv och istadarätt
2021-01-18 Gåvebrev - förskott på arv?
2021-01-16 När utgör en gåva ett förskott på arv?

Alla besvarade frågor (88385)