Förskott på arv

2016-04-27 i Förskott på arv
FRÅGA
Min faster avled 2008. Hon var gift och de hade inga barn och inget äktesskapsförrord. Nu har hennes make avlidit. Det visar sig att han givit sin syskonbarn och syskonbarnbarn 500 000 kronor i gåvor. (Gåvobrev finns och är upptagna i bouppteckningen). Min fråga är: ska dessa gåvor räknas som förskott på arv?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Vad som ska anses vara förskott på arv skiljer sig beroende på om gåvan getts till en bröstarvinge (eget barn) eller annan arvinge. Har gåvan givits bröstarvinge är utgångspunkten att det är ett förskott. Har gåva givits annan arvinge är dock utgångspunkten att det inte är ett förskott på arv. Detta enligt 6 kap. 1 § ärvdabalken. Det finns dock två typfall där gåva till annan arvinge än bröstarvinge ändå räknas som förskott på arv. Dessa är följande.

1. Om det framkommer att gåvogivarens avsikt var att gåvan skulle vara ett förskott. Ifall gåvobrev upprättats kan det t.ex. ha skrivits in en klausul i detta om att gåvan var tänkt som ett förskott.
2. Om det framgår av arvlåtarens testamente att gåvan/gåvorna var förskott.

Utöver förskott på arv finns en annan regel som eventuellt kan vara till hjälp för dig. Den rör det fallet att den efterlevande maken har, efter att denne fått ärva den först avlidne maken, genom gåva väsentligt minskat sin egendom (och därmed den egendom som härrör från den först avlidne). Regeln återfinns i 3 kap. 3 § ärvdabalken. "Väsentligt" är enligt praxis i vart fall en fjärdedel av boet (25%). Har din fasters man genom gåva minskat boets totala värde efter bådas död med en fjärdedel så ska gåvan avräknas på din fasters mans arvingar.

Jag hoppas du fått svar på din fråga!
Vänlig hälsning

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll