Förskott på arv

2016-01-14 i Förskott på arv
FRÅGA
gåva som modern innan hon gifte om sig givit sitt barn , ska det räknas av vid arvet efter hennes död.
SVAR

Hej, och tack för din fråga.

Huvudregeln i svensk rätt är att gåvor till bröstarvingar (barn) är att se som förskott på arv, och ska avräknas från barnets arv när föräldern avlidit, det framgår av ärvdabalken 6 kap 1 §. Om föräldern inte vill att gåvan ska ses som förskott på arv måste det anges i t ex gåvobrevet. När förskottet avräknas ska som huvudregel värdet vid gåvotillfället användas (6 kap 3 §).

Om modern gett gåvan före eller efter hon gift om sig påverkar inte huruvida det ses som förskott på arv eller ej.

Vänligen,

Alexandra Wikner
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1162)
2020-12-01 Kan jag bli arvlös?
2020-11-30 Förskott på arv
2020-11-29 Hur gör man om en gåva till barn inte ska betraktas som förskott på arv?
2020-11-29 Ska egendom som arvlåtare gett till bröstarvingar under sin livstid ses som förskott på arv eller gåva?

Alla besvarade frågor (86870)