Förskott på arv?

Hej

Min farmor har nyligen gått bort och då min pappa gick bort 2004 går jag in som hans ställföreträdande. Min farmor ägde en bostadsrätt men skrev år 2013 över denna bostadsrätt som gåva till min faster. Jag vill ha min del av bostadsrätten men vilken rätt har jag att "kräva" / bestrida detta gåvobrev? Och vilken rätt har jag att kräva min del av försäljningen av bostadsrätten trots att de skrivit över den som gåvobrev?

Tack på förhand & gott nytt år

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.

Det som har skett kallas förskott på arv (6 kapitlet 1 § ärvdabalken) och innebär att gåvor som en bröstarvinge har fått av sin förälder kommer att avräknas dennes lott. Det innebär att när din farmors egendom ska tas upp till bouppteckningen så kommer bostadsrätten att avräknas på din fasters lott.

Du har inte rätt att kräva någon del i bostadsrätten men genom att yrka att gåvan var förskott på arv så kommer de andra arvingarna (till exempel du som träder i din fars ställe) att ärva som om bostadsrätten funnits i din farmors dödsbo.

Detta gäller bara om det inte på gåvorbrevet är angett att det inte ska vara förskott på arv. I så fall så förrättas bouppteckning som vanligt.

Hoppas att det gav svar på din fundering. Skriv gärna en ny fråga i vårt frågeformulär om det är något som fortfarande är oklart.

Lawline Rådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning