Förskott på arv

2015-08-28 i Förskott på arv
FRÅGA
Vår mor har avlidit . Efterlämnat ett arv på 240 000 kr. En av bröstarvingarna har för en tid sedan fått en gåva och ett gåvobrev har underskrivits . Men då beloppet på denna gåva var på 100 000 kr anser vi , övriga arvingar, att det inte gått riktigt till och att denna gåva ska tillräknas boet. Vi anser dessutom att vår mor inte var vid sina sinnen fulla bruk när hon undertecknade gåvobrevet. Vad har vi för chanser att få gåvobrevet att ogillas och dessa 100 000 kr att tillfalla dödsboet ??
SVAR

Hej,

Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.

Det som har skett kallas förskott på arv (6 kapitlet 1 § ärvdabalken) och innebär att gåvor som en bröstarvinge har fått av sin förälder kommer att avräknas dennes lott. Det innebär att när egendomen ska tas upp till bouppteckningen så kommer den att vara 240 000 + 100 000. Från det kommer sedan era lotter att fördelas. Ni kommer alltså ur den summan att dela på en lika stor lott var. Den arvinge som fick gåvan kommer alltså att behöva betala tillbaka en summa för att ni ska kunna få ut ert arv.

Detta gäller bara om det inte på gåvorbrevet är angett att det inte ska vara förskott på arv.

Hoppas att det gav svar på din fundering. Skriv gärna en ny fråga i vårt frågeformulär om det är något som fortfarande är oklart.

Lawline
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1157)
2020-11-21 Hur behandlas gåvor vid arvsfördelning?
2020-11-14 Fråga om när en gåva till bröstarvinge kan anses utgöra förskott på arv samt det förstärkta laglottsskyddet
2020-11-10 Förskott på arv vid gåva
2020-11-08 Förskott på arv och likadelning mellan barn och barnbarn.

Alla besvarade frågor (86487)