Förskott på arv

2015-08-24 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej.Jag undrar hur mycket man kan gå ned i pris för att det inte ska räknas som förtida arv?Vi har en värdering på 1,100000 men min far (som äger huset) tycker det är för mycket pga att taket lär bytas och även avlopp lär ses över. Har läst under "frågor och svar" där det stod att det räknas som förtida arv om så inget annat anges,kan man då skriva i gåvobrevet att vi har räkna av takbyte samt byte utav avlopp ifrån värderingen vi fått?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

Ifall din far inte vill att bostaden ska räknas som förskott på arv, räcker det med att han skriver det i gåvohandlingen. Utgångspunkten är att ett sådant övertagande är att anse så som förskott på arv, om inte gåvogivaren sagt något annat. Bestämmelsen syftar till bröstarvingar (barn till gåvogivare). Se 6:1 Ärvdabalken här vars första mening lyder " Vad arvlåtaren i livstiden har gett en bröstarvinge skall avräknas som förskott på dennes arv efter arvlåtaren, om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett".

Vänligen

Emil Forssell
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll