Förskott på arv

2015-06-27 i Förskott på arv
FRÅGA
Mina föräldrar säljer ett hus till min bror för 84% av taxeringsvärdet vilket betyder att det är en gåva och att de slipper betala vinstskatt. De får ca 2milj för huset av min bror och betalar av lånen på fastigheten på 800 tkr. Min bror har nu lån på fastigheten på ca 2 milj. En värderingsman uppskattar marknadsvärdet till ca 3,5 milj. De skriver ett testamente där min bror har fått förskott på arv 500tkr. Övriga syskon dvs jag och min syster undrar om 500 tkr i förskott på arv är rimligt eftersom föräldrarna vill vara rättvisa?
SVAR

Hej,

Tack för din fråga!

Taxeringsvärdet brukar vara 2/3 av marknadspriset och om vi antar att allting sådant stämmer så är taxeringsvärdet ca 2,3-2,4 milj och marknadsvärdet bör då vara ca 3,5 milj. Vid arvsskiften och värderingar av boets behållning på dödsdagen utgår man från marknadsvärdet. Marknadsvärdesprincipen ska även tillämpas på förskott på arv, det är här marknadsvärdet på fastighets idag som beräkningen ska ske ifrån. Hur sedan marknadsvärdet förändras är irrelevant för beräkningen. Gåvan till din bror är då 1,5 milj (mellanskillnaden på marknadsvärdet och vad han gav till dina föräldrar) och i testamentet bör därför skrivas 1,5 milj i förskott om dina föräldrar vill vara helt rättvisa.

Det finns inget som hindrar att ni frångår denna princip och att dina föräldrar skriver att huset är en gåva och endast en del av huset är förskott. Men vill dina föräldrar vara helt rättvisa ska de skriva 1,5 milj i förskott utifrån lagens synsätt.

Hoppas det vara svar nog på din fråga!

Vänliga hälsningar

Eric Brinck
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1111)
2020-06-22 Kan man ge gåvor till bröstarvinge utan att det räknas som förskott på arv?
2020-06-21 Kan gåva ges till barn utan att det påverkar bouppteckningen i framtiden?
2020-06-21 Får mina föräldrar sälja sin fastighet till mitt syskon?
2020-06-17 Värdering av förskott på arv - fast egendom

Alla besvarade frågor (81800)