Förskott på arv

2015-06-27 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej!Vi är 6 syskon och för 25 år sedan skrev våran far över vårat hemställe på en av våra bröder. Nu har pappa gått bort och jag undrar om det var juridiskt rätt av far att skriva över hela fastigheten med skog på ett av barnen?
SVAR

Hej,

Tack för din fråga och att du vänder dig till oss på Lawline!

Du och dina syskon ingår i den första arvsklassen enligt 2:1 Ärvdabalken (ÄB) som du hittar här. Ni är alla bröstarvingar till er far och kommer, förutsatt att inget testamente finns, ärva allting efter er far om han inte har någon maka vid sin död. Lever er mor fortfarande och de var gifta vid din fars död, ärver hon allt.

När er far skrev över fastigheten anses det som ett förskott på arv enligt 6:1 ÄB. Det innebär att gåvan från er far juridiskt sett betraktas som förskott på arv. Detta förutsatt att han inte angett något annat vid gåvans givande, eller det framgår av omständigheterna att det inte rör sig om ett förskott på arv. Avgörande för om en gåva ska betraktas som förskott på arv är alltså givarens, dvs er fars, avsikt. Detta kan ibland vara svårt att tolka vad som var givarens avsikt. Om det klart framgår att han ville ge det som gåva eller att han uttalade att det inte var ett förskott på arv så anses det som en helt vanlig gåva vilket är helt lagligt.

Om er far inte uttalade någonting är det fortfarande helt lagligt men då kan det anses som ett förskott på arv. För er övriga syskon innebär det att ni får mer i arvsskiftet än det syskon som fick fastigheten. Fastighetens värde ska då räknas av. Om vi antar att fastigheten är värd 100 000 i marknadsvärde idag, så ska det syskonet få 100 000 kr mindre vid arvskiftet än ni övriga syskon.

Det är alltså juridiskt korrekt att skriva över en fastighet på det viset er far har gjort. Frågan ni måste reda ut är om er far ville ge det som ett förskott på arv eller om han gav det som en vanlig gåva. För att göra det kan ni behöva ta hjälp av jurister och jag rekommenderar dig att vända dig till Familjens jurist för att få fråga utred ytterligare.

Hoppas det vara svar nog på din fråga!

Vänliga hälsningar

Eric Brinck
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1123)
2020-08-03 Kan jag få ut mitt arv i förskott?
2020-08-01 Vad gäller vid förskott på arv? Kan mina släktingar kräva pengar för en gåva jag mottagit?
2020-07-31 Förskott på arv och vilket värde på gåvan ska användas?
2020-07-29 Vad utgör förskott på arv?

Alla besvarade frågor (82646)