Förskott på arv

2015-04-12 i Förskott på arv
FRÅGA
Har två döttrar. Den ena dottern med familj vill överta mitt hus.Kan jag ge huset i förtida arv mot vederlag till de två barnen. Går det överhuvudtaget? Hur fungerar det i så fall?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Om det vederlag din dotter betalar understiger marknadsvärdet på huset, utgör mellanskillnaden (mellan vederlag och värde) ”förskott på arv”, 6:1 Ärvdabalken.

Att du ger din ena dotter ett förskott på arv innebär inte att du måste ge även din andra dotter ett förskott. Istället kommer man vid beräknandet av dina döttrars ”arvslotter” (dvs det respektive barn kommer att ärva efter dig) i ditt dödsbo, ”lägga till” det värdet som om något förskott aldrig hade gjorts, 6:5 Ärvdabalken. Därefter delas dödsboet lika mellan arvstagarna, 2:1 2st. Den dotter som fått förskottet är sedan skyldig att räkna av det värdet som utgjorde förskott på arv från sin lott, men skulle förskottet överstiga arvslottens värde är dottern i fråga inte skyldig att ”betala tillbaka” något (om inget annat har bestämts), 7:2 och 6:4 Ärvdabalken.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Amanda Dyberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1111)
2020-06-22 Kan man ge gåvor till bröstarvinge utan att det räknas som förskott på arv?
2020-06-21 Kan gåva ges till barn utan att det påverkar bouppteckningen i framtiden?
2020-06-21 Får mina föräldrar sälja sin fastighet till mitt syskon?
2020-06-17 Värdering av förskott på arv - fast egendom

Alla besvarade frågor (81824)