Förskott på arv.

Vi är fyra syskon vars mor avled 2014. Hon har 2001 givit en gåva (fritidsfastighet med sjötomt ) till ett syskon fast det är skrivit i en revers att han ska betala en mindre summa för den, samt att hon skulle säga till när hon ville att pengarna + ränta skulle betalas ut. Det blev aldrig så då hon blev sjuk. Vi har tyvärr ingen kopia på reversen, kan man få tag i den på något vis? Vad händer om den inte kommer fram, eller att han påstår att den inte finns, står på lagfarts kopian jag har att det finns en revers. Hur lång tid har han på sig att betala in till dödsboet? Är det verkligen möjligt för ETT syskon att köpa något av värde så dom andra blir utan? Laglott tex vad menas med det då? Hur vet vi att affären blev rätt gjord ( vissa omständigheter gjorde tyvärr att vi inte kollade upp det då ) ?

TACKSAM för svar...

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Först av allt vill jag beklaga din sorg.

Som jag förstår din fråga undrar du vad som gäller när en arvinge har fått ett förskott på arv vilket regleras i Ärvdabalken 6 kap 1§. Den paragrafen slår fast att det som en arvinge fått skall presumeras vara ett förskott på arv om inte annat framgår av omständigheterna. I ditt fall tycks det framgå att priset på fastigheten understiger marknadsvärdet samt att någon betalning för fastigheten aldrig skett. Dessa omständigheter pekar på att iallafall arvet i den delen av köpeskillingen som understiger marknadsvärdet borde anses som en gåva och förskott på arv och den resterande delen som en fodring på utestående betalning som dödsboet har på det syskonet.

När det gäller möjligheten att köpa något med följden att de andra blir utan gäller att om fastigheten sålts till marknadsvärde, så finns det inga möjligheter i Ärvdabalken att få det ogjort. Om det är en gåva gäller ÄB 6 kap 4§ om otillräklig avräkning på laglott och ÄB 7 kap 4§ om möjligheten att angripa en gåva och få den återburen.

Laglotten är den del av arvet som alltid skall tillfalla bröstarvingar. ÄB 7 kap 1§ Laglotten går inte att testamentera bort.

Om det syskonet som har köpt fastigheten har fått lagfart på fastigheten måste vissa formkrav uppfyllas. Dessa kan du hitta i Jordabalken 20 kap 5-6§§. Om dessa formkrav har uppfyllts skall köpet ha gått till på rätt sätt. Om syskonet ej fått lagfart kan denne inte anses som rätte ägare.

Hoppas du har fått svar på dina frågor och att det löser sig för er. Om ni fortfarande inte känner att allt är tydligt föreslår jag att ni kontaktar en jurist för att få juridisk hjälp att lösa problemet.

Rådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”