Förskott på arv

2014-12-30 i Förskott på arv
FRÅGA
Min pappa har avlidit 16 november 2014, han hade en bil som skrevs över på min bror 15 november. Min pappas fru sa till advokaten vid bouppteckningen att bilen var såld innan pappas bortgång, till min bror har hon sagt att den är värd 30000:- och att han kan betala detta när bouppteckningen är över. Vad ska vi barn göra med denna informationen? Ska jag meddela advokaten detta? Vi är 4 stycken särkullebarn, pappa har inga barn med sin fru.
SVAR

Hej,

Tack för att Du vänder dig till oss med din fråga!

Svaret på din fråga är beroende av vad som framgick i avtalet mellan din far och din bror. Bland annat behöver vi veta om överlåtelsen skulle betraktas som en gåva eller som ett köp. Om det rörde sig om en gåva från er far, så är denna att betrakta som ett förskott på arv för din bror(gäller under förutsättning att din far inte uttryckligen angav att det inte var fråga om en gåva), se 6 kap. 1 § ärvdabalken(ÄB) här. Detta innebär att han måste räkna av bilens marknadsvärde vid överlåtelsetillfället från ett eventuellt framtida arv!

Om det istället rörde sig om ett köp, så måste man se till hur avtalet utformades och vilket pris parterna avtalade om. Vidare måste försäljningspriset värderas mot bilens marknadsvärde och om det eventuellt finns en mellanskillnad mellan erlagt pris marknadsvärdet, så är denna mellanskillnad att betrakta som ett förskott på arv.

Jag tycker absolut att Du skall tala om detta för advokaten då det är något som han/hon bör känna till!

Hoppas Du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Anes Sabic
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1111)
2020-06-22 Kan man ge gåvor till bröstarvinge utan att det räknas som förskott på arv?
2020-06-21 Kan gåva ges till barn utan att det påverkar bouppteckningen i framtiden?
2020-06-21 Får mina föräldrar sälja sin fastighet till mitt syskon?
2020-06-17 Värdering av förskott på arv - fast egendom

Alla besvarade frågor (81738)