Förskott på arv.

A + B är gifta, inga gemensamma barn men två särkullebarn vardera. Papper undertecknats att vid ev dödsfall den efterlevande ska sitta i orubbat bo. A avlider och B sitter i orubbat bo. Den dagen B avlider ska kvarlåtenskapen delas lika på alla fyra. Vad gäller om B bidrar ekonomiskt till sina barn avseende skönhetsoperation, utbildning e.dyl? Betraktas detta som förskott på arv även om inga papper skrivits. Kan särkullebarn till A åberopa att dessa gåvor ska avräknas. Tacksam för svar på mina funderingar i denna juridikdjungel.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor!

Jag hoppas att vi kan mala ner djungeljuridiken till något begripligt. Huruvida A och B suttit i orubbat bo spelar ingen roll när det gäller frågan om förskott på arv. Emellertid skall denna term helst inte användas av olika skäl. Idag säger man att någon ärver med fri förfoganderätt istället. Om det sedan är samma sak som orubbat bo låter jag vara osagt. Det får professorerna bråka om. 

Men om det är så att B sitter kvar i orubbat bo och ger sina bröstarvingar bidrag till skönhetsoperationer är detta förskott på arv så länge inget annat föreskrivits eller har avsetts. Utgångspunkten i bevisläget är alltså att det mesta är förskott på arv så länge det inte handlar om en uttrycklig önskan från givaren att det inte skall vara förskott på arv, eller om det "ligger i sakens natur" att en viss gåva inte är förskott på arv. Om detta kan du läsa i 6 kap. 1§ ärvdabalken. 

När det gäller ekonomiskt stöd för utbildning kan saken vara en annan. I 6 kap. 2§ ärvdabalkens stadgas nämligen att kostnader som en förälder har lagt ner på uppehälle och utbildning inte är förskott på arv om detta ligger inom ramen för förälderns underhållsskyldighet.

Således kan alla arvingar som inte fått lika mycket som den som uppbar förskott på arv kräva att gåvornas värde skall avräknas på dennes lott. 


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning