Förskott på arv

Hej! Vi genomför en studiecirkel "tryggare ekonomi på äldre dar". I avsnittet juridik har vi en frågeställning som jag inte hittar svar på. Får ett barn en "större" gåva från föräldern blir den automatiskt förskott på arv om inget annat sägs i gåvobrev eller testamente. Vad är större gåva? 1000, 5000, 10000, 50000 i värde? Finns någon praxis? Mycket tacksam för svar

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

Du undrar om det finns någon praxis som berör gåvans storlek, och att storleken skulle vara en förutsättning för om gåvan kan klassas som förskott på arv eller ej.

Gåvor som föräldrar ger sina barn presumeras alltid vara förskott på arv, om inte omständigheterna tyder på annat. Om det däremot är mor- eller farföräldrar som ger sina barnbarn gåvor förutsätts dessa inte vara förskott på arv, så länge barnbarnens föräldrar är i livet. Detta regleras i  6 kap. 1 § ÄB.

Sedvanliga gåvor, vars värde inte står i missförhållande till givarens villkor, räknas dock inte som ett förskott på arv, 6 kap. 2 § st 2. Vad som utgör sedvanliga gåvor är sådana gåvor som kan sägas stå i överensstämmelse med allmän sed, exempelvis julklappar. Jag har sökt och inte funnit någon klargörande praxis på området. Att säga någon exakt summa är därför omöjligt. Bedömningen sker i varje enskilt fall och baseras på en bedömning utifrån om gåvan varit särskild generös eller ej. Så länge det kan ses som att gåvan är "normal" bör därför denna gåva inte avräknas på arvet.

Hoppas mitt svar var klargörande.

Mvh,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bröstarvinge? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000