Förskott på arv

Hej! Vi har delat ut ett förskottsarv till våra 2 söner på vardera 650.000:- men bara delat ut 250.000:- till vår dotter. Vi har tidigare skrivit ut ett dokument där sönerna avstår att dela på dom första 400.000:-, därefter delas allt lika enl. arvsrätt! Är detta hållbart? Den ena sonen har en annan far och är mitt fosterbarn, krävs det adoption för att allt skall bli juridiskt korrekt?

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Dokumentet du beskriver saknar betydelse i fallet. Det är enligt lag så att gåva som ges under arvlåtarens livstid till dennes bröstarvingar är att se som förskott på arv. Detta följer av 6:1 Ärvdabalken. Detta innebär att även om ni inte skriver några dokument så kommer ändå de pengar du betalat ut till dina barn ses som ett förskott på arv.

Hoppas det gav svar på din fråga.

Bästa hälsningar,

Robert LindströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning