FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTFörskott på arv31/05/2014

Förskott på arv?

Hej!

Jag och min bror misstänker att vår farmor, som fortfarande är i livet, försöker skänka bort stora delar av sina tillgångar till sin dotter, vår faster, innan hon går bort, för att säkerställa att vi inte kan ta del av det, då vår pappa gick bort för ca 10 år sedan. T ex har vi konstaterat att pappas syster redan står som hälftenägare på en släktgård, där den andra delen fortfarande ägs av farmors syster.

Om de nu varit "smarta" (ja, jag är cynisk), och skrivit ett gåvobrev där det står att det inte skall vara förskott på arv, har de då "lyckats" med sitt uppsåt eller kan man göra något ändå?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Om det framgår av exempelvis ett gåvobrev eller testamente att en tillgång inte ska utgöra förskott på arv så gör den som huvudregel inte det.

Det finns däremot en möjlighet att få ett förskott på arv ogiltigförklarat på avtalsrättsliga grunder. Reglerna om detta finns i avtalslagen, https://lagen.nu/1915:218#P31S1. Detta kan ske om er faster utnyttjat er farmors oförstånd, lättsinne eller beroende ställning för att få tillgångarna (31 §), om det vid gåvans tillkomst skulle strida mot tro och heder mottagaren (er faster) visste om detta (33 §) eller om det helt enkelt vore oskäligt med hänsyn till förhållandena vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt (36 §), exempelvis om er farmor inte var vid sina sinnes fulla bruk när hon skänkte bort sina tillgångar.

Av frågan framgår inte huruvida något av dessa kriterier är uppfyllda. Om er farmor fortfarande är klar i huvudet och inget av ovan uppräknade omständigheter föreligger kommer det förmodligen inte att gå att få detta ogiltigförklarat.

Vänligen,

Fredrik WigghRådgivare