förskott på arv

Hej! Vi är fyra syskon med samma ogifta pappa, vi har alla minst ett barn var. Vår pappa har sålt sin egendom till ett av syskonens barn, hans barnbarn, till ett extremt kraftigt underpris. Har detta ngn betydelse för oss andra syskon och våra barn? Har inte vi ngn arvsrätt som syskon som spelar in eller kan han i princip skänka bort egendomen som han vill då han är i livet och göra oss andra barn och våra barnbarn arvslösa?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Möjligheten för en arvlåtare att skänka bort bröstarvingars arv är begränsat. Bröstarvingar kan aldrig göras arvslösa eftersom att de alltid har rätt till sin laglott, även om det finns ett testamente som säger annorlunda. Enligt 7 kap. 1 § Ärvdabalk (ÄB) är laglott en lagstadgad rätt för bröstarvinge att ärva hälften av sin arvslott. Om en arvlåtare skulle ha två bröstarvingar, är vardera bröstarvinges arvslott hälften av arvlåtarens kvarlåtenskap. Laglotten är då hälften av arvslotten och därmed en fjärdedel av arvlåtarens kvarlåtenskap. Har laglotten kränkts genom testamente måste bröstarvingen påkalla jämkning av testamentet, 7 kap. 3 § ÄB.

Av din bakgrundsinformation bör du som bröstarvinge alltid ha rätt att få ut din laglott, dvs. hälften av den del av arvlåtarens kvarlåtenskap som enligt lag bör tillfalla arvingen (arvslott). Om din laglott kränks genom testamente bör du påkalla jämkning av den.

Angående försäljningen till ett av barnbarnet som skett till underpris gäller följande:

Försäljningen till underpris har ett benefika inslag, dvs. ett gåvoliknande moment. Det som en förälder ger bort i gåva till sitt barn eller barnbarn under sin livstid ska räknas som förskott på arv om det inte anges särskilt att gåvan inte ska räknas som det, exempelvis i ett gåvobrev där det står att pengarna ska räknas som enbart gåva (6 kap. 1 § ÄB).

Konsekvensen av förskottsarv är att mottagarens framtida arv minskar i och med att förskottet räknas av från arvslotten. Förskott på arv ska tas med i bouppteckningen, eftersom det är där kvarlåtenskapen dokumenteras och registreras innan fördelningen av arvet mellan arvingarna och andra dödsbodelägaren.

Sammanfattningsvis gäller att en bröstarvinge inte kan göra arvslös eftersom han eller hon alltid har rätt till sin arvslott. En gåva från arvlåtaren till en bröstarvinge utgör i regel förskott på arv, om inget annat är särskilt stadgat genom bl.a. gåvobrev.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Pearl Yeuki Ku ChiuRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning