Pengar från förlikning att anse som förskott på arv ?

2021-07-01 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej!En fråga om vad som kan avräknas som förskott på arv.Vår gemensamma mor har gått bort. Vi är tre bröstarvingar, en av oss stämde vår mor på en stor summa pengar. Ärendet gick till domstol där det slutligen gick till förlikning. Vår mor betalade denna summa i förlikning för att hon inte orkade/ville vara i domstol. Till oss andra har hon sagt att hon vill att det ska avräknas som förskott på arv.Är detta möjligt?
SVAR

Hej ! Tack för att du vänder dig till oss här på lawline med din fråga!

Din fråga är alltså om pengarna som en av er bröstarvingar fick genom förlikningen kan vara ett förskott på arv.

Vad ställer lagen för krav för att något ska anses vara ett förskott på arv?

Situationen i detta fall regleras i ärvdabalken (ÄB). Gåvor som arvlåtaren gett sina bröstarvingar (dvs dennes avkomlingar som är arvsberättigade) under sin livstid anses vara ett förskott på arv, så länge inte annat föreskrivits eller om det med hänsyn till omständigheterna måste antagits att gåvan ej var avsedd avräknas (6 kap. 1 § första stycket ÄB). Det finns två olika typer av gåvor: rena gåvor och disposition av benefik karaktär. Exempel på sistnämnda är t.ex. att sälja egendom till bröstarvingen till underpris eller att arvlåtaren efterskänker en skuld.

Betalningen kan inte anses vara ett förskott på arv

För att pengarna från förlikningen ska kunna anses vara ett förskott på arv måste den uppfylla kraven på att vara en gåva. Vad som är klart är att pengar från en förlikning inte kan anses vara en ren gåva. Det kan dock vara intressant om det hade kunna tolkas som en disposition av benefik karaktär. Man skulle kunna argumentera för att förlikningen kan vara en form av efterskänkning (eftersom er mamma inte ville besvära sig med att ta fallet och istället låter pengarna gå till bröstarvingen), men jag skulle dock anse att den argumentationen riskerar att anses alltför långsökt.

För att det skulle kunna anses vara en gåva måste rättshandlingen ha skett utan någon motprestation. Betalningen i ditt fall gjordes för att den rättsliga tvisten skulle upphöra och därför är det en rättshandling med en motprestation d.v.s. inte en gåva.

Sammantaget tyder lagen på att pengarna från förlikningen varken kan anses vara en ren gåva eller disposition av benefik karaktär och det är därför inte möjligt för beloppet blir ett förskott på arv.

Hoppas det var svar på din fråga !

Eles Karahalilovic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?