Förskott på arv

FRÅGA
Vi är 5 syskon. 1 syskon har lånat pengar av mina föräldrar för betalning till Kronofogden och räkningar. Min fram har skrivit anteckning att detta skulle vara förskott på arv. Men inget Gåvobrev finns. Nu har min far gått bort. Bör min mor skriva gåvobrev eller skuldebrev mot detta syskon som står i skuld (han kommer aldrig kunna betala av detta. Min mor sitter på ett värdefullt hus)
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förskott på arv:

Vad arvlåtaren i livstiden har gett en bröstarvinge skall avräknas som förskott på dennes arv efter arvlåtaren, om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett, 6 kap. 1 § Ärvdabalken. Om det tydligt skulle framgå att arvlåtaren (din far) inte avsett att gåvan skulle vara förskott på arv ska avräkning inte ske. En sådan avsikt från arvlåtaren kan framgå genom gåvohandlingen/gåvobrev eller i ett testamente men även ett muntligt yttrande kan tillmätas betydelse.

För att det inte ska uppstå oenigheter om att var ett förskott kan det vara bra att att ha bevis på att ditt syskon fått pengarna i syfte att vara ett förskott vilket anteckningen som er far skrivit visar. Upprättas ett gåvobrev kan detta ses som en indikation på att det enbart är en gåva som inte ska ses som ett förskott.

Skulder:

En alternativ lösning är att upprätta ett skuldebrev, då ett skuldebrev är en fordran som både kan överlåtas och vara föremål för arv. En bouppteckning ska göras senast tre månader efter dödsfallet och där ska skulder och tillgångar tas upp, 20 kap. 1 § ÄB, 20 kap. 4 § ÄB. Skuldebrev ska då tas upp som en tillgång i boet och kan överlåtas till en arvtagare eller flera gemensamt.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Yodit Eshete
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (929)
2021-06-11 Arvsrätten vid adoption
2021-06-09 Vem får lösa in en utbetalningsavi till ett dödsbo?
2021-06-08 Vad händer med gåva av fastighet där gåvogivaren bor kvar
2021-06-07 Är mina barn dödsbodelägare?

Alla besvarade frågor (93080)