Förskott på arv

2021-04-11 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej!Jag köpte ett hus av min far för 20 år sedan. Beräknat taxeringsvärde för 20 år sedan var 150 000 kr och jag köpte villan av min far med budgivning till ett pris av 150 000 kr. Alla papper om det dåvarande taxeringsvärdet, köpebrev, lagfart (som står på mig), köpeavtal finns. Min far avled nyligen och när bouppteckning skulle ske hävdar en av mina systrar att detta ska ses som förskott på arv då min far saknade testamente när han gick bort och det inte skrevs några andra handlingar som indikerar att huset INTE skulle ses som en gåva. Stämmer det att fastigheten räknas som förskott på arv trots att jag genomfört köpet av huset under budgivning och min andra syster bevittnat köpet skriftligt?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förskott av arv regleras i 6 kap. Ärvdabalken (ÄB).

Vad är förskott på arv?

Vad arvlåtaren gett en bröstarvinge under sin livstid skall avräknas som förskott på dennes arv, detta gäller såvida annat inte föreskrivits eller framgår av omständigheterna (6 kap. 1 § ÄB). En bröstarvinge är då arvlåtarens barn, detta kallas även för den första arvsklassen (2 kap. 1 § ÄB)

Värdet på egendomen

Det är egendomens värde vid mottagandet som beaktas för att fastställa förskottets storlek (6 kap. 3 § ÄB). En förändring av värdet efter mottagande har som utgångspunkt ingen betydelse. Enligt dina uppgifter har du köpt egendomen genom budgivning och till ett pris som inte understiger taxeringsvärdet. Dessa omständigheter indikerar att du inte köpt det till ett underpris vilket annars hade kunnat föranleda att det ses som ett förskott. Nu vet jag inget mer kring hur budgivningen gått till eller om fastigheten har ett högre marknadsvärde vilket skulle kunna föranleda en annan bedömning. Enligt bakgrundsuppgifterna du angivit i frågan verkar det inte vara att anse som ett förskott på ett arv men om fastigheten hade ett högre marknadsvärde så kan det anses vara ett förskott.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Yodit Eshete
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?