Förskott på arv

2021-02-27 i Förskott på arv
FRÅGA
Jag och min man bor sedan 20 år i ett hus som hans svärföräldrar äger (och köpte för oss att bo i). Vi har betalat hyra alla dessa år och nu ska vi ta över ägandet. De vill inte ha pengar, utan tanken är att vi bara tar över lånen. Min man har tre syskon och min undran är om det här kommer att räknas som förskott på arv med tanke på att vi betalat för boendet, sammanlagt 1,2 miljoner i hyresavgift, och huset köptes för 500 000.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förskott på arv regleras i 6 kap. 1 § ärvdabalken. Där står bland annat:

Vad arvlåtaren i livstiden har gett en bröstarvinge skall avräknas som förskott på dennes arv efter arvlåtaren, om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett.

Vad detta avser är alltså att gåvor som ges före arvlåtarens död till en bröstarvinge ska avräknas på dennes arvslott om inte annat föreskrivs.

För ert fall hade jag gjort följande bedömning. Om ni tidigare avtalat om att ni skulle erlägga hyresbetalningar kan detta nog inte ses som betalning för huset. Detta kan dock bero på hur stora betalningarna varit. Om de kraftigt överstigit vad en normal hyra för huset hade varit så kanske man hade kunnat argumentera för saken. Beträffande övertagandet av lånet så ses detta som en betalning för huset, eftersom ni övertar gäldenärsansvaret för fordran. Således betalar ni ju i princip 500 000 kr för att köpa huset.

Förutsatt att huset är värt mer än det resterande lånet så kommer det finnas ett övervärde som kan anses som en gåva. Detta "problem" kan lösas genom den ovan nämnda paragrafen. Om ni avtalar med svärföräldrarna att det potentiella övervärdet inte ska anses som förskott på arv så kommer det inte göra det. Det här är enligt 6 kap. 1 § ärvdabalken ett lagligt sätt att kringgå reglerna kring förskott på arv.

Hoppas detta besvarade din fråga,

MVH

Fredrik Holmström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?