Förskott på arv

2021-01-24 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej! Jag har en fråga om arv från en förälder. Om jag har förstått rätt så ärver barnen eftersom make/maka är död. Nu har en av mina syskon redan fått pengar i förskott på arvet. Måste det skrivas ned? Om det inte skrivs ned så är det väl inget som hindrar att vederbörande fortfarande får lika mycket i arv som oss andra när föräldern dör? Skall gåvobrev skrivas? Vad måste stå i gåvobrevet? Måste det bevittnas?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vem som ärver och om det blir senare eller direkt beror på flera omständigheter. Generellt gäller att makar ärver varandra om den ene skulle gå bort. Om makarna har gemensamma barn får dessa vänta tills båda föräldrarna är borta innan de får ta del av arvet från sina föräldrar. Om makarna har särkullbarn har särkullbarnen rätt att få ut sitt arv direkt och behöver inte vänta på att den som är dennes styvförälder ska gå bort. Om det är så i ditt fall att en av era föräldrar/maken till en av era föräldrar är bortgången så kommer ni ärva kvarlevande föräldern om inte annat är angett i ett testamente. I vilket fall har ni alltid rätt till er laglott från en förälder, vilken ni kan kräva om ett testamente skulle inkräkta på den rätten.

Angående förskott på arv gäller följande:
Förskott på arv är ett sätt dela med sig av sitt arv innan man går bort och för att undvika missförstånd är det bra att reglera det på förhand genom ett skriftligt gåvobrev. Då kommer alltså den som kommer att ärva få sin andel minskad med värdet på det denne erhöll tidigare, som då är förskottet på arvet.

Det är viktigt att skilja på situationer där mottagaren är en bröstarvinge/barn till den avlidne och då mottagaren inte är det.

* Om mottagaren inte är en bröstarvinge, till exempel ett syskon, ska det tydligt anges i gåvobrevet att egendomen utgör ett förskott på arv om man vill att värdet ska dras av vid det senare arvstillfället. Annars kommer värdet av egendomen inte dras av utan personen kommer ärva som vanligt, då gåvor till andra än barn inte ses som förskott rent allmänt.

* Om mottagaren är en bröstarvinge. I dessa fall utgår lagen från att nästan alla gåvor, utom de rent vardagliga, kommer att utgöra förskott på arv. Därför behöver man inte nödvändigtvis som förälder eller medlem i en familj tänka på det i förhand måste regleras för att anses som ett förskott på arv, utan i och med själva gåvan ses det som ett förskott på arvet. Ändå kan en förälder skriva något för att vara försäkrad eller tydlig. Observera: det är möjligt för en förälder att ge en gåva till ett av sina barn och att i ett gåvobrev eller testamente särskilt ange att det inte ska ses som ett förskott på arv. Då kommer det att gälla! Muntliga avtal gäller också men bevissvårigheter uppstår säkerligen om det blir konflikt, varför det är bra att ha det i skriftlig form.

Alltså: om en förälder ger ett av sina barn pengar eller egendom utan att skriva ett gåvobrev kommer det att räknas som ett förskott på barnets arv och därför dras av/räknas bort på det andel som barnet skulle fått genom arvet. Det finns ingen tidsgräns från när förskott på arv räknas utan det är det som föräldern ger under sin livstid som kan räknas in.

Svaret på din fråga är alltså att om ditt syskon fått pengar i förskott, behöver inte det skrivas ned utan den dagen arv aktualiseras kan du/dina syskon hävda att det ditt syskon fick tidigare i pengar ska dras av på dennes andel. Ni andra syskon kan inte påverka nu i förväg och skriva något gåvobrev, det kan endast dina föräldrar göra. Det går inte att säga om din/dina föräldrar skrivit något själva och redan angett att det ska räknas som förskott eller att det inte ska göra det, båda alternativ är en möjlighet. Men om inget är skrivet om pengagåvan kommer det att antagas utgöra ett förskott på arvet. Det kan vara bra, om en konflikt uppstår, att ni har bevis på att ert syskon fått pengarna. Exempelvis: att alla syskon är medvetna om detta, andra vittnen finns, skriftlig bevisning, konversationer och ev. dokument kan vara bra att ta vara på för att styrka ert påstående om det skulle bli en tvist.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Annars får du återkomma.

Med vänlig hälsning

Lisa Olsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?