FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTFörskott på arv19/12/2020

Förskott på arv?

Strax innan min pappa dog skrev han över sitt företag på tre av mina syskon, ska det tas upp som förtida arv då det inte blivit skrivet som gåva?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i ärvdabalken, fortsättningsvis ÄB.

Det presumeras att gåvor som arvlåtaren gett till bröstarvingar ska avräknas som förskott på arv, om inte det finns något som motsäger detta. Exempelvis kan det uttryckligen stå i ett gåvobrev att gåvan inte ska ses som förskott på arv. Av frågan framkommer att ett sådant inte finns tillgängligt. Däremot ska man även beakta om det skulle kunna finnas anledning att anta att så är fallet även om inte det står uttryckligt, beroende på omständigheterna, 6 kap. 1 § ÄB. Detta kan dock vara svårt att bevisa men om sådana omständigheter finns kan det bryta presumtionen. Nu vet jag inte om några sådana omständigheterna föreligger, men om jag utgår från att det inte gör det så bör det avräknas som förskott på arv.

Vänliga hälsningar,

Marina AlsayeghRådgivare
Hittade du inte det du sökte?