Förskott på arv

Hej, min fråga gäller gåva som inte ingår i arv. Vi är fyra helsyskon och våra föräldrar gifta och är vid liv, 83 och 85 år gamla. Nu har vår äldsta syster och far våran gått bakom ryggen på oss alla inkl mor. Syster och far planerade möte med advokat utan att mor visste nåt. De hade kommit överens om att vår syster ska ta över 2 av de 3 hus som mor o far äger. Taxeringsvärdet på de 2 byggnader med tomter är ca 700000kr. De är en gåva som inte ingår i arvet. Mor blev väldigt chockerad och arg på mötet och blev tvungen att underteckna gåvobrevet mot sin vilja som hon mår dåligt av och erkänner att hon gjort fel men var tvungen att skriva på annars skulle far bli tokig och galen. Den sidan ville hon inte visa för advokaten. Hon berättade högt för samtliga vad hon tyckte så alla hörde.

Under mötet kände hon att de blev inte bra för oss 3 andra barn så hon nämnde då att hon tänker ge gåva till oss andra 3 i pengar som inte ingår i arvet, 200000kr vardera.

Hur kan vi andra 3 göra i en sån här situation som är väldigt orättvis och olustig?

Kan vi protestera på nåt vis eller ändra husgåvan till ett förtida arv?

Tacksam för svar/

Vänligen Funderaren

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom denna fråga rör arv så är ärvdabalken tillämplig (här, nedan förkortad ÄB). I denna lags sjätte kapitel finns bestämmelser om förskott på arv. I 6 kap. 1 § ÄB står att, vad arvlåtaren i livstiden har gett en bröstarvingen skall avräknas som förskott på dennes arv efter arvlåtaren, om inte annar har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett. Har en make av sitt giftorättsgods gett förskott på arv till en bröstarvinge som är makarnas gemensamma, skall avräkning för detta göras på arvet efter den först avlidna maken. Om detta arv inte räcker till, skall återstoden avräknas på arvet efter den andra maken.

Detta betyder att din syster som fått gåvan kommer få mindre del av arvet än vad ni får, förutsatt att inte din pappa formulerat sig så att han inte avsett att avräkning ska ske, eller att det annars framgår att detta inte var meningen. Om han inte gjort det (antagligen framgår det av gåvobrevet), och gåvan består av giftorättsgods (alltså inte enskild egendom) så sker avräkningen efter den först avlidne maken. Uträkningen för detta är inte helt enkel. Men det kan sammanfattas med att man vid makens död först gör en bodelning där man bakar in värdet av förskottet som giftorättsgods för den givande maken och sedan gör en delning. Sedan plussar man på eventuell enskild egendom och delar det totala beloppet på antalet arvingar. Då får man fram det belopp som de arvingar som inte fick en gåva nu ska få i arv. Den arvinge som fick förskottet får istället det uträknade beloppet minus vad den fick i gåva. Om arvet inte räcker till så fortsätter man avräkningen på den efterlevande makens tillgångar när denne dör (förutsatt att det rör sig om gemensamma arvingar) (6 kap. 1 § 2 st. ÄB). Det blir även en annan uträkning då som är rätt komplicerad. Allt detta förutsätter som sagt att din far inte föreskrivit att avräkning inte ska ske.

Enligt 20 kap 5 § ÄB ska dessa uppgifter tas upp i bouppteckningen om det finns bröstarvingar bland delägarna och någon delägare begär det.

Hoppas detta besvarade din fråga,

MVH

Fredrik HolmströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning