Förskott på arv

2020-02-11 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej!Vår far vill att vi tre barn ska dela lika på en större summa pengar(ca 870 000 SEK) som han har sparat, dvs nu medans han lever. Han har inte skrivit något testamente, eftersom allt ska delas lika mellan oss tre barn. Hur ska han då gå till väga?Detta är väl förskott på arv? Är det skattefritt?Mvh/Marianne Babra (dotter)
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Bestämmelser som ger svar på denna fråga hittar vi i dels i Ärvdabalken (ÄB) och dels i Inkomstskattelagen (IL). Vill du följa med i lagrummen medans du läser svaret får du gärna klicka på länkarna eller söka upp lagrummen via internet.

Är detta ett förskott på arv?

Med förskott på arv menas det att en eller flera arvingar mottagit egendom innan arvlåtaren avlidit. Konsekvensen av att en summa pengar räknas som förskott på arv istället för en vanlig gåva är att mottagarna får sitt framtida arv minskat med värdet de mottagit. I ert fall där ni alla tre är barn till arvlåtaren är presumtionen att pengarna utgör förskott på arv om inte det framgår av omständigheterna att det måste varit avsett att utgöra en gåva (6 kap. 1 § ÄB). Det betyder att i det fall ni vill undvika att pengarna klassas som förskott på arv är min rekommendation att er far skriver gåvobrev till er där det framgår att pengarna inte ska utgöra förskott på arv.

Spelar det någon roll i eran situation?

Som du har förklarat det ska ni alltså dela lika på den här summan av pengar. Det betyder att även om ni tar emot pengarna som förskott på arv så minskar rätten till ert framtida arv med lika mycket per person. Ni har fortfarande en lika proportionerlig fördelning av arvet innan och efter förskottet. Det jag kan tänka mig skulle snedvrida fördelningen är: (1) syskonkretsen blir större, alltså att era föräldrar föder fler barn eller, (2) arvlåtaren ändrar på fördelningen via testamente

Min rekommendation är därför att om ni vill vara så säkra som möjligt på att pengarna inte kommer påverka era arv så ber ni eran far utfärda er var sitt gåvobrev där det tydligt framgår att pengarna inte ska utgöra förskott på arv.

Är det skattefritt?

Denna fråga är reglerad i 8 kap. 2 § IL. Paragrafen innebär att oavsett om det är ett förvärv genom arv eller gåva så är pengarna skattefria för mottagaren. Ni kommer i ert fall alltså inte behöva betala skatt för pengarna. Anledningen till varför arv och gåvor inte beskattas av mottagaren är att pengarna redan har blivit beskattade en gång hos er far när han tjänat pengarna.

Sammanfattning

Så länge det framgår från omständigheterna att pengarna inte ska räknas som förskott på arv så kommer de inte göra det. Mitt förslag är som jag skrev ovan att ni ber er far utfärda gåvobrev där det framgår att pengarna utgör gåvor och inte förskott. Eftersom arv och gåvor är speciellt reglerade i IL kommer ni inte behöva betala skatt på pengarna.

Vill ni ha hjälp med att utfärda gåvobrev kan jag rekommendera vår avtalsrobot (https://lawline.avtalsrobot.se/) eller vår juristbyrå!

Med vänliga hälsningar,

Sohail Niknejad
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1162)
2020-12-01 Kan jag bli arvlös?
2020-11-30 Förskott på arv
2020-11-29 Hur gör man om en gåva till barn inte ska betraktas som förskott på arv?
2020-11-29 Ska egendom som arvlåtare gett till bröstarvingar under sin livstid ses som förskott på arv eller gåva?

Alla besvarade frågor (86862)