Förskott på arv

Hej,om man får ut förskott på arvet av fadern för att betala av ett lån hos banken,hur kan man få det specifierat så att andra arvtagare får ut sin rätt?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB).

För att åstadkomma rättvisa mellan arvingarna finns vissa regler om förskott på arv (6 kap. 1 § ÄB). Bestämmelsen skiljer mellan bröstarvingar (barn) och andra arvingar. Vid gåvor till bröstarvingar utgår lagen från att en gåva är ett förskott på arv. Om en gåva överlämnas utan några särskilda villkor, följer det alltså direkt av lagen att gåvan ska avräknas som förskott på arv vid arvskiftet. Gåvogivaren har dock möjlighet att föreskriva att gåvan inte ska vara ett förskott. Vid gåvor till andra arvingar förutsätter lagen motsatsvis, att det inte är gåva.

Gåvans värde (beräknat vid gåvotillfället) läggs till kvarlåtenskapen innan delning sker (6 kap. 4-5 §§ ÄB). Förskottet på arvet kommer sedan dras av vid beräkningen av arvslotten hos den som fick förskottet. De andra arvtagarna kommer således få ut sin rätt.

Det följer alltså av lagen att de andra arvtagarna har rätt till sitt arv. För ytterligare säkerhet kan man upprätta ett gåvobrev där det tydligt framgår att det är ett förskott på arv och vilket värde det har.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Cecilia LindeborgRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”