Förskott på arv

Min mamma är gammal och har sålt sin bostad och hon vill ge pengarna hon fått till mig som är hennes dotter. Hon vill ge mig pengarna medan hon lever. Jag har även en bror som är allvarligt sjuk och han kommer inte överleva. Min bror kommer att lämna efter sig ett stort arv till sitt barn. Min mammas önskan är att jag får de pengar hon har eftersom hon tycker att mitt brors barn kommer att få ett stort arv efter min bror. Min fråga är kan hon skänka mig valfritt belopp medan hon lever.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att hänvisa till Ärvdabalken (ÄB) och dess regler i 6 kapitlet om förskott på arv.

Förskott på arv

Det finns inom arvsrätten en presumtion att en arvlåtare vill att alla bröstarvingar (barn) till slut ska få lika mycket efter honom/henne. Därför har lagstiftaren infört en bestämmelse som innebär att gåvor som den avlidna har givit sina bröstarvingar under sin livstid ska betraktas som ett förskott på arv. Detta gäller dock inte om något annat har föreskrivits vid gåvans givande eller om det med hänsyn till omständigheterna måste antas varit avsett (6 kap. 1 § ÄB). Gåvans värde ska alltså läggas till kvarlåtenskapens värde vid beräkningen av arvslotterna, om inte arvlåtaren bryter presumtionen om att gåvan ska betraktas som ett förskott på arv. Presumtionen bryts genom att gåvogivaren givit uttryck för vilja att gåvan inte ska ses som ett förskott på arv. En sådan viljeförklaring har inget formkrav, vilket betyder att det kan vara både muntlig och skriftlig sådan. Likaså finns inget krav på att viljan uttrycks i samband med att gåvan ges.

Sammanfattande råd

För att svara på din fråga presumeras gåvan vara ett förskott på arv, om din mamma inte uttrycker att hon gåvan inte ska ses som ett förskott på arv. En sådan viljeförklaring verkar finnas i detta fall, då din mamma muntligen verkar ha uttryckt att gåvan inte ska ses som ett förskott på arv. Jag skulle dock råda dig och din mamma till att upprätta ett gåvobrev vari det framgår att vinsten från bostadsförsäljningen är en gåva som inte ska ses som ett förskott på arv. Detta för att du ur bevissynpunkt kan bevisa att det finns en viljeförklaring, om det ev. skulle uppstå en konflikt angående detta i framtiden. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ida HellstenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning