Förskott på arv

2019-04-30 i Förskott på arv
FRÅGA
Jag köpte en sommarstuga av min mor. Jag gav ett bud och hon tog det. Summan hon fick gav hon till min syster. Alltså hon fick pengar och jag fick ingenting. Rätt el fel? Jag anser att mor skulle ge hälften till min syster och hälften till mig. Mvh Lurad dotter
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!
Din fråga regleras i ärvdabalken (ÄB), och aktualiserar frågor om förskott på arv.

Förskott på arv
Beloppet som din syster erhöll vid försäljningen av sommarstugan kan ses som ett förskott på arv (6 kap 1 § ÄB). Detta innebär att din syster som arvinge mottagit pengar innan givaren har avlidit. Konsekvenserna för din syster kan bli att hon får ett minska arv med värdet av de givna beloppet (6 kap 5 § ÄB). När mottagaren av denna typ av gåva är en bröstarvinge är utgångspunkten att alla gåvor, med undantag för mindre gåvor, utgör förskott på arv. I praktiken innebär detta att den dagen er mor dör kommer detta förskott på arv som din syster erhållit, att räknas in i arvet. Därmed kan du vid arvskiftet ta del av detta belopp som arvinge.

Om det pris du betalade för sommarstugan motsvarar marknadsvärdet förändras inte ovanstående bedömning. Om du däremot fick betala exempelvis halva marknadsvärdet för sommarstugan kan den del du inte betalade för ses som gåva. Denna gåva räknas då, liksom din systers erhållna pengar, som förskott på arv.

Om en förälder vid gåvotillfället inte vill att gåvan ska betraktas som förskott på arv kan föräldern vid gåvotillfället upprätta ett gåvobrev. I gåvobrevet kan då skrivas att gåvan inte ska betraktas som förskott på arv. Om värdet av gåvan givits i syfte att snedfördela arvet kan dock den bröstarvinge som inte tagit del av gåvan, begära att gåvans värde ska räknas med vid bestämningen av laglotten. Om din mor givit din syster pengarna för sommarstugan i syfte att snedfördela arvet kan du därför begära att gåvans värde ska räknas med vid arvskiftet.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Vänliga hälsningar,
Stephanie Fjeldseth
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1100)
2020-05-24 Vad räknas gåvorna från min pappa som?
2020-05-18 Förskott på arv och testamente
2020-05-14 Vad krävs för att en penninggåva ska räknas som förskott på arv?
2020-05-10 Gåva eller förskott på arv?

Alla besvarade frågor (80334)