Förskott på arv

Hej!

Syskon x har fått ett förskottsarv på 300000kr. Ett gåvobrev skrevs med förtydligande att det är "förskott på arv".

Vidare står det "detta gåvobelopp uppräknas enligt förändringen av prisbasbeloppet. Det så erhållna slutbeloppet ska medräknas i den totala arvslott syskon x är berättigad till".

Vad betyder/innebär det? Hur räknas det ut?

Tack för er tid!

Lawline svarar

Hej tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förskott på arv regleras i 6 kap 1 § ärvdabalken (ÄB). Där anges att om en person under sin livstid gett sin bröstarvinge (biologiskt barn) en gåva så ska detta räknas som förskott på arv om inget annat har föreskrivits. Av din fråga kan jag inte avgöra om X är arvlåtarens biologiska barn. Med arvlåtare menas den som ger arvet. I 6 kap 1 § ÄB anges att om mottagaren av en gåva (X) är en annan arvinge så ska avräkning ske endast om det har föreskrivits i ett exempelvis gåvobrev. Oavsett om X är biologiskt barn till arvlåtaren, så anger gåvobrevet i ditt fall tydligt att det är avsett att vara förskott på arv.

Med förskott på arv menas att det man erhåller i gåva kommer att avräknas från ens arvslott vid fördelning av arv. Om vi säger att X arvslott uppgår till 500 000 kr, så kommer gåvan som hen fått att avräknas. Kvar kommer vara ett arv på 200 000 kr (500 000-300 000). I den situation att X skulle erhålla bara 50 000 kr så kommer denna inte att vara berättigad till mer då hen redan erhållit ett förskottsarv som är större än arvslotten.

Vidare vill jag poängtera att det är värdet på gåvan vid mottagandet som är det värde som ska avräknas från arvslotten och inget annat (6 kap 3 § ÄB). Det som menas med prisbasbelopp är ett fastställt belopp som används för bland annat beräkning av olika förmåner eller avgifter. Beloppet ändras årligen eftersom avsikten med basbeloppen är att de ska spegla inflationen i samhället. Min tolkning är att det inte spelar någon roll hur gåvan påverkas av prisbasbeloppet vad rör förskott på arv eftersom det oavsett är värdet på gåvan vid mottagandet (300 000 kr) som ska avräknas från arvslotten enligt 6 kap 3 § ÄB.

För mer juridisk rådgivning finns vår telefonrådgivning på 08-533 300 04

mvh

Therese AxénRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning