Förskott på arv

2017-11-23 i Förskott på arv
FRÅGA
Vad händer om ett barn har fått mer i gåvor, ansett som arv i förskott, än vad arvsrätten är? Kan det barnet bli skyldig sina syskon så de får ut hela sin arvsrätt? Exempel - ett barn har fått 1 miljon kronor, det finns 2 miljoner i arvsboet vid bouppteckning, man lägger till 1 miljon till arvsboet, totalt nu 3 miljoner, delas pa 4, blir 750,000 per barn men barnet som fått ut 1 miljon redan far inget. Blir det barnet skyldig sina syskon $250,000 sa vardera barn får totalt $750,000, dvs barnet som fatt gåvor i förväg blir skyldig arvsboet $250,000? Om inte, får ju de andra 3 bara $666,666. Tack. Dessutom, om barnet som fått gåvor bor i USA, vilken lag gäller då?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Kan ett barn som fått ett förskott på arv bli skyldig sina syskon pengar?
Det presumeras i ÄB 6:1 att en gåva som avses vara ett förskott på arv ska räknas av arvet. Om gåvans värde överstiger den arvslott den skulle ha fått ut om gåvan aldrig givits, blir det barnet inte skyldig att återbära överskottet enligt ÄB 6:4. Som svar på din fråga behöver barnet som fått en gåva på 1 mkr inte återbetala sina syskon. Däremot får denne, vid en arvslott på 750 000 kr, inte ut något arv på grund av förskottet. Det bör inte spela någon roll vart barnet som fått gåvan bor.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.

Med vänliga hälsningar

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1289)
2021-11-30 Hur regleras gåvor som inte ska vara förskott på arvet?
2021-11-30 Upphävning av förskott på arv
2021-11-29 Kan en morförälder ge sitt barnbarn en fastighet i gåva?
2021-11-29 Kan man sälja sitt hus till sina barn?

Alla besvarade frågor (97677)