Förskott på arv.

Jag fick en större summa av svärmor som gåva. Kan det räknas som förskott av arv.

Min svägerska vill ha det till att jag har varit syssloman för svärmor. Något förordnande finns inte

Har inte haft dispositionsrätt till till några konton.

.

Lawline svarar

Hej! Vad roligt att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förskott på arv
Förskott på arv regleras i Ärvdabalkens 6e kapitel, läs det här. Den första paragrafen säger att det som en bröstarvinge får i gåva av arvlåtaren under dennes livstid ska sedan räknas av från det totala arvet. Det betyder att det endast är bröstarvingar, alltså barn, till arvlåtaren som kan få "förskott på arv". Eftersom att du inte är barn till din svärmor kan det inte räknas som förskott på arv.

Avtal
För att undvika framtida konflikter så kan det vara bra att skriva någon typ av avtal mellan dig och din svärmor för att visa att avsikten med gåvan varit att ge den till dig och inte till den person du är gift med (hennes barn) så att det blir tydligt i eventuella framtida tvister.

Hoppas allting går bra!

Vänligen,

Elin GustavssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning