Förskott på arv

Min bror köpte min fars skogsfastighet med allas samtycke 1990. Far ville ha 395000 för fastigheten men gav min bror 100 000 i gåva som skulle kompenseras i arvet. Min fråga är om den gåvan skall kompenseras med index dvs ca 2 ggr gåvan eller det skall beräknas ur ett rättvise perspektiv där man värderar de 100 000 mot vad de är värda i fastigheten idag?

Mvh niklas

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer först att redogöra för hur själva rättsläget ser ut och därefter försöka besvara din fråga på ett så tydligt sätt som möjligt. Själva svaret på din fråga hittar du under den tredje rubriken.

Så regleras gåva/förskott på arv

Jag förstår det som att din far gav din bror pengarna med avräkningsskyldighet, alltså att det hela tiden var meningen att dessa skulle avräknas som förskott på hans andel av arvet. Bestämmelser om detta finns i ärvdabalkens 6 kap. 1 och 5 §.

När det gäller avräkningsskyldighet är huvudregeln att gåvans värde (förskottet på arvet) vid själva gåvotillfället (alltså 100 000 kr) ska läggas till kvarlåtenskapen, det vill säga den egendom som din far lämnat efter sig. Därefter ska gåvan avräknas från din brors andel av arvet. Eftersom det är gåvans ursprungliga värde som används som beräkningsunderlag kommer någon hänsyn till index inte att tas vid avräkningen av gåvan från resten av arvet (se ärvdabalken 6 kap. 3 §). Denna regel innebär att en värdeökning tillgodoräknas den som fått gåvan och även att den som fått gåvan riskerar att gåvans värde minskar, men beräkningsunderlaget är som huvudregel gåvans ursprungliga värde.

Undantag från när gåvans ursprungliga värde ska användas som beräkningsunderlag

Det finns dock ett undantag i bestämmelsen om att gåvans ursprungliga värde ska användas som beräkningsunderlag (se ärvdabalken 6 kap. 3 §). Detta undantag innebär att om det finns omständigheter som tyder på att ett annat värde än det ursprungliga ska användas som beräkningsunderlag så kan gåvans värde efter en värdeökning användas som beräkningsunderlag istället för gåvans ursprungliga värde.

En sådan "särskild omständighet" skulle kunna vara att din far uppgav att gåvan skulle kompenseras i arvet med hänsyn till förändrat index. Om han har gjort detta bör avräkningen göras utifrån gåvans nya värde.

En annan omständighet som gör att ett annat värde än det ursprungliga kan användas som beräkningsunderlag är om man får en andel i en fastighet som förskott på arvet och resten av fastigheten ingår i själva kvarlåtenskapen. Detta blir nog inte aktuellt i din situation, eftersom din bror endast fick pengar i gåva och att det är han som äger hela fastigheten.

Ska gåvan avräknas från arvet med hänsyn till förändrat index eller liknande?

Svaret blir alltså det är gåvans ursprungliga värde, 100 000 kr, som ska avräknas från din brors andel av arvet, om inte din far ville att gåvan skulle avräknas med hänsyn till index eller liknande. Om han ville det, ska gåvan avräknas på det sättet som han har angett.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”