Förskott på arv

Mina föräldrar gav mig 20 000 kr för att betala hyran under en utbildning. Jag hade klarat det med mina sparpengar men dom vill gärna hjälpa till och ville inte jag skulle använda upp alla sparpengarna. Är det ett förtida arv eller hur räknas det?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om förskott på arv hittar du i 6 kapitlet 1 § Ärvdabalken.

Gåvan på 20 000 kr som du fick motta från dina föräldrar ska ses som ett förskott på arv, om inte dina föräldrar bestämt att den inte ska betraktas som ett förskott på arv. Ett sätt att uttrycka denna vilja hade varit att dina föräldrar skriver ett gåvobrev där det står att gåvan inte ska vara förskott på arv.

Jag tolkar det som att dina föräldrar inte skrev ett gåvobrev i samband med att de gav dig 20 000 kr. Istället kan de nu i efterhand upprätta ett testamente där de anger att gåvan inte ska utgöra förskott på arv. Om dina föräldrar inte gör detta så kommer gåvan att räknas som förskott på arv och avräknas från arvet efter dina föräldrar.

Hoppas att du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Anduena KrasnigiRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning