Förskott på arv

2017-09-03 i Förskott på arv
FRÅGA
Vi vill ge er son en summa pengar. Skall vi skriva ett papper eller ett testamente där vi skriver ner det? Vi vill inte att vår dotter blir förfördelad. Tack
SVAR

Hej och tack för din fråga!

En gåva som en förälder under sin livstid ger till sitt barn behandlas som ett förskott på arv, om inte gåvogivaren uttryckligen tillkännager att det inte är ett förskott, Ärvdabalken (ÄB) 6 kap. 1 §. Om ett förskott på arv har givits måste detta beaktas när arvet efter den föräldern fördelas. Dessa regler finns till för att alla arvingar ska få en lika stor andel av kvarlåtenskapen.

När föräldern som har gett gåvan avlider, lägger man ihop dennes kvarlåtenskap med gåvans värde för att räkna ut varje arvinges arvslott. Det sammanlagda värdet av gåvan och kvarlåtenskapen delas sedan lika mellan arvingarna, och den arvinge som fått gåvan får vid arvskiftet sin arvslott minus värdet av gåvan, ÄB 6 kap. 5 §.

Om ni vill ge er son en summa pengar nu behöver ni alltså inte skriva något särskilt testamente. Er gåva kommer att behandlas som förskott på arv så länge ni inte tillkännager något annat. Detta jämnar ut sig mellan era barn vid ett framtida arvskifte i form av att er dotter då får en större arvslott.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Mikaela Lundblad
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1245)
2021-07-20 Kan man behöva betala tillbaka förskott på arv?
2021-07-20 Flyttat över pengar till övriga bröstarvingar
2021-07-11 Förskott på arv?
2021-07-03 Är underhyra förskott på arv?

Alla besvarade frågor (94218)