Förskott på arv

2017-09-03 i Förskott på arv
FRÅGA
Vi vill ge er son en summa pengar. Skall vi skriva ett papper eller ett testamente där vi skriver ner det? Vi vill inte att vår dotter blir förfördelad. Tack
SVAR

Hej och tack för din fråga!

En gåva som en förälder under sin livstid ger till sitt barn behandlas som ett förskott på arv, om inte gåvogivaren uttryckligen tillkännager att det inte är ett förskott, Ärvdabalken (ÄB) 6 kap. 1 §. Om ett förskott på arv har givits måste detta beaktas när arvet efter den föräldern fördelas. Dessa regler finns till för att alla arvingar ska få en lika stor andel av kvarlåtenskapen.

När föräldern som har gett gåvan avlider, lägger man ihop dennes kvarlåtenskap med gåvans värde för att räkna ut varje arvinges arvslott. Det sammanlagda värdet av gåvan och kvarlåtenskapen delas sedan lika mellan arvingarna, och den arvinge som fått gåvan får vid arvskiftet sin arvslott minus värdet av gåvan, ÄB 6 kap. 5 §.

Om ni vill ge er son en summa pengar nu behöver ni alltså inte skriva något särskilt testamente. Er gåva kommer att behandlas som förskott på arv så länge ni inte tillkännager något annat. Detta jämnar ut sig mellan era barn vid ett framtida arvskifte i form av att er dotter då får en större arvslott.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Mikaela Lundblad
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?