Förskott på arv

Hej! Min bror fick vid flera tillfällen gåva av min far som översteg det belopp som jag fick i gåva av vår far. Jag vill nu veta om det kan anses att min bror erhållit förtida uttag på arv pga att han fick mer i gåva av vår far än vad jag fick. Min bror fick dubbla gåvan mot vad jag fick.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

Reglerna om förskott på arv regleras i 6 kap. Ärvdabalken (ÄB). I dessa regler har lagstiftaren utgått ifrån att arvlåtaren (i det här fallet din far) vill att alla barn i slutändan ska få lika mycket. Huvudregeln (6:1 ÄB) är att gåvor som den avlidna har givit sina bröstarvingar under sin livstid skall ses som förskott på arv om inte något annat föreskrivs vid gåvans givande eller med hänsyn till omständigheterna måste antas vara avsett.

Har din far däremot uttryckt sin vilja att gåvan som din bror har fått inte ska utgöra förskott på arv kommer hans gåva inte att avräknas från arvet. En sådan viljeförklaring kan exempelvis ges i testamente, men kan även vara muntlig. En muntlig viljeförklaring måste dock kunna styrkas av exempelvis vittnen.

Omständigheter där det talar för att man inte ska avräkna gåvan från arvet (det ses inte som förskott på arv) är när alla bröstarvingar har fått liknande gåvor. Ett exempel kan vara att alla syskonen har fått en bil på sin 18-årsdag. Någon skillnad anses då inte föreligga även om värdet på gåvorna kommer att variera beroende på när respektive barn fyllt 18 år.

Med vänlig hälsning

Karin OlofssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”