FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTFörskott på arv20/05/2013

Förskott och värdering av arv

Hej Jag har kollat lite här på sidan och undrar nu om jag har uppfattat saken rätt; Om en gåva är given, ( fast egendom och gåvobrev finns ) till bröstarvinge1. så skall det anses som ett förskott av arv, om det inte är tillagt i gåvobrevet att det INTE skall ses som ett förskott på arv. Om det inte är förskott... Har inte bröstarvinge2 någon rätt till det som är givits bröstarvinge1 då? Om bröstarvinge2 ändå skall ha del av det som givits bort skall han då ha del av vad värdet )var när det gavs bort eller dagsvärdet? Hur är det med kontanter där det inte är skrivet något gåvobrev? Jag antar att det skall ses som förskott på arv. Går man på föräldrens uttag i bank då och i sådana fall, hur långt tillbaka i tiden kan man bejära ut kontoutdrag?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga,

Till att börja med verkar det som att du har förstått hur regleringen av fröskott på arv ser ut, så jag tänker att jag kan försöka att ytterligare förtydliga detta.

Reglerna om förskott på arv finns i 6 kap. ärvdabalken (ÄB).
I 1 paragrafen framgår, precis som framgår av din fråga, att det som ges till en bröstarvinge under arvlåtarens livstid ska avräknas som förskott på arv om inget annat framgår. Vad som kan bryta presumtionen att gåvan är ett förskott är om arvlåtaren uttryckligen anger att gåvan inte ska ses som ett förskott.

Vidare framgår det av 3 paragrafen 6 kap. ÄB att det är gåvans värde vid mottagandet som ska ligga till grund vid en eventuell avräkning. Detta gäller båse fast egendom och andra tillgångar så som till exempel pengar.

Vad gäller andra delen i din fråga är det ytterligare en sak som får tilläggas. Nämligen att bröstarvingar har rätt till sin laglott. Tanken med förskott är att det ska räknas av så att den eller de bröstarvingar som inte ännu erhållit sin laglott ska kunna få ut sin del. Skulle det vara så att den första bröstarvingen fått ut mer än sin laglott och att bröstarvinge nr 2 inte kan få sin lott pga att det saknas medel bör alltså en del av förskottet kunna skiftas för att laglotten inte får kränkas. Detta kan du läsa mer om i 7 kap 3 - 4 paragrafen ÄB.

ÄB kan du för övrigt hitta här: https://lagen.nu/1958:637#K6

Jag hoppas detta var svar på din fråga.  

 

Med vänliga hälsningar


 

Lawline RådgivareRådgivare