Förskott och fördelning av arv

2019-05-06 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej! jag undrar två saker! min mamma gav min o min systers lillebror 100.000:- i kontanter då han fyllde 40 år -2015 är kan vi åberopa detta som ett förskott på arvet. finns inga gåvobrev, han fick dom kontant hemma då han fyllde år. Och sen har våran mamma gift om sig med en ny man som har en gård hon har flyttat till, han har två barn sen förut, och vi är tre syskon på mammas sida så vad gäller om våran mamma dör? Sitter han då i orubbat bo? Eller hur fungerar det idag?
SVAR

Hej och tack att du vänder dig till Lawline!

Då din fråga handlar om arv blir ärvdabalken ÄB tillämplig.

Förskott på arv

Enligt 6 kap 1 § ÄB ska allt arvlåtaren under sin livstid gett en bröstarvinge avräknas som förskott på dennes arv om inget annat är föreskrivet eller på grund av omständigheterna måste varit det arvlåtaren menat. Viktigt att belysa är att kostnader hänförliga till förälderns underhållsskyldighet och sedvanliga gåvor enligt 6 kap 2 § ÄB aldrig ska avräknas som förskott på bröstarvingens arv. Som svar på din första fråga ska dessa 100 000 kr avräknas som förskott på arv om inget annat är föreskrivet eller på grund av omständigheterna uppenbart inte ska avräknas.

Arv vid moderns bortgång

I och med att du inte nämner något om att din moder och hennes nya man har något testamente mellan sig utgår jag ifrån att detta inte finns. Vid eran moders bortgång kommer ni därför att ärva hela hennes kvarlåtenskap på grund av att bestämmelserna i 3 kap 1 § ÄB om makars arvsrätt enbart gäller om makarna har gemensamma bröstarvingar eller inga alls. Då eran moders make inte är eran far och på grund av att ni enligt 2 kap 1 § 1 st. ÄB är hennes bröstarvingar kommer all kvarlåtenskap att tillfalla er.

Skulle det däremot vara så att dem haft ett testamente som gett den efterlevande maken rätt att ärva den först avlidne maken har ni enligt 7 kap 3 § ÄB rätt att påkalla jämkning av testamentet för att få ut eran laglott, dvs. halva eran arvslott enligt 7 kap 1 § ÄB. På grund av att jag förutsatt att så inte är fallet kommer jag att i den följande illustrationen utgå ifrån att inget testamente finns och att ni bröstarvingar ärver allt.

För att illustrera hur arvet kommer att fördelas räknar vi med att eran moder efterlämnar 900 000 kr. Dessa 900 000 kr kommer enligt 2 kap 1 § 2 st. ÄB att fördelas lika mellan er bröstarvingar, dvs. 900 000/3=300 000 kr/vardera. Beroende på om gåvan din broder fick ska räknas som förskott eller inte kommer resultatet att bli annorlunda. Skulle de 100 000 kronorna räkas som förskott ska arvet istället fördelas som följande: Vi tar moderns kvarlåtenskap på 900 000 kr och adderar förskottet på 100 000 kr vilket resulterar i att vi har 1 000 000 kr att fördela, 1 000 000/3=333 333. Du och din syster kommer då att ha rätt till 333 333 kr medan din broder kommer att ha rätt till 333 333–100 000=233 333, dvs. 100 000 kr mindre än vad ni får.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Isabelle Nordin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll