Förskolans tillsynsansvar samt handlingsplan när tillsynsansvaret brister

Hej jag har en fråga angående min son ,han ör 5 år går på förskolan men det händer mycket med honom på förskolan två gånger har blivit byten och personalen har inte sagt till oss . Den har varit ett dålig period för honom . Men den har gått över nu . Nu har fått ett nytt problem idag han har lekt med sin kompis ( han har slagit honom tidigare också ) idag han har stängt dörren på hans armbåga , han har mycket ont hans armbåga har blivit blå och blod under på båda sidor , jag fick hämta honom tidigare , ta honom till vårdcentralen . De sa att det inte skletet skadat me han har fått blodkärl som sprak . Förskolan när dem hade ringt mig dem sa det är inte allvarlig . Nu vet jag inte vad är rätta vägen som jag ska ta , de har inte gjort anmälan heller ? Vad ska jag göra jag vill gärna få tips och råd ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina otroligt viktiga frågor,

För att kunna besvara dina frågor kommer jag till en början att redogöra för förskolans tillsynsansvar med utgångspunkten i huruvida förskolans agerande i ert fall är korrekt. Vidare kommer jag kommer i avslutning att ge ett förslag på en handlingsplan.

Förskolans tillsynsansvar

Tillsynsansvaret för ett barn övergår från vårdnadshavarna till förskolan under den tiden barnet befinner sig i förskolan. Det innebär att förskolan har ansvar för att barnet får den tillsyn den behöver samt att barnet inte kommer till skada eller orsakar andra skada. Kravet på tillsyn varierar beroende på barnets ålder, mognad och övriga omständigheter. Detta innebär att tillsynsansvaret i regel är mer omfattande för barn i förskola.

Förskolans tillsynsansvar är inte reglerat i lag, utan utgångspunkten är att vårdnadshavarnas tillsynsansvar anses övergå till skolhuvudmannen under den tid som barnet vistas i förskolan. Huvudmannen är kommunen om det är en kommunal skola och skolans styrelse om det är en fristående skola. Det är därför viktigt att huvudmannen är tydlig med hur tillsynsansvaret för barnen ser ut samt ser till att all personal får kompetensutveckling och har fungerande rutiner.

Mot bakgrund till att förskolan har ett krav att med välfungerande förutsättningar samt rutiner tillgodose kravet på uppsikt och trygghet för barnet, är utgångspunkten att du ska känna sig trygg varje gång du lämnar ditt barn till förskolan. Självklart kan olyckshändelser ske men mot bakgrund till att dessa händelser har skett återkommande finns skäl att ifrågasätta huruvida händelserna är att anse som olyckshändelser.

Vad kan ni gå vidare med er fråga?

(1) Prata med förskolan

Till en början kan det vara väldigt effektivt att boka ett möte med förskolan, och prata om era känslor, de händelser som har skett mm. Ni kan själva välja om ni vill vända er först till läraren eller direkt till förskolechefen.

I samtalet kan ni fråga om vilka åtgärder som har tillförts för att de händelser du nämner inte sker igen. Om det exempelvis finns ett barn som har till vana att slå i samband med lekandet kan en åtgärd vara att extra personal sätts för det barnet, både för dennes bästa men också för de andra barnen.


(2) Vänd dig till den som driver verksamheten

Om ert samtal med förskolan inte lönade sig kan ni vända er till den som driver verksamheten. Den som driver en förskolan, s.k. huvudmannen, har ansvar för att verksamheten följer de regler som hjälper.De är skyldiga att ta emot och utreda klagomål.


(3) Vänd dig till Skolinspektionen

Alla har rätt att lämna uppgifter eller klagomål till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet – men det kan vara viktigt att tänka på att de inte utreder alla ärenden. Som ett råd kan klagomålet till skolinspektionen ske i sista hand då det i de flesta fallen ska lösa sig genom de ovanstående steg.

Håller tummarna för er! Stort lycka till och återkom gärna med fler frågor!

Zuzu RabiRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”