Förskingring eller bedrägeri?

FRÅGA
Hej, jag ska ha en tenta i juridik och kollar gamla tentor, en fråga som jag fastnat på och hoppas ni kan hjälpa mig med är "Ivan hyr en Volvo S60 hos AB vikings biluthyrning och far till Polen där han säljer bilen". Vad kan han bli dömd för? Personen hade svarat olovligt förfogande, men fått fel. Kan det vara bedrägeri? Tack på förhand!
SVAR

Hej!

Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga.

Olovligt förfogande regleras i 10 kap. 4 § brottsbalken (BrB) och utgör en så att säga sekundär rubricering till förskingring som regleras i 10 kap 1 § BrB. I ditt exempel ovan har Ivan genom avtal fått egendom (bilen) i sin besittning med skyldighet att vid ett senare skede lämna tillbaka den. Ivan har därefter åsidosatt sina skyldigheter gentemot bilfirman (den rätte ägaren) genom att sälja bilen, och vid ett köpeavtal av detta slag tjänar Ivan pengar och bilfirman lider ekonomisk skada (vilket i lagtextens mening innebär att handlingen innebär vinning för gärningsmannen och skada för den berättigade). Rekvisiten för förskingring är således uppfyllda och Ivan kan bli dömd för detta brott. Om bilens värde är förhållandevis lågt kan han möjligen dömas för undandräkt istället (10 kap. 2 § BrB).

Ivan har inte gjort sig skyldig till bedrägeri (9 kap. 1 § BrB) eftersom detta kräver att gärningsmannen genom vilseledande förmår annan till handling eller underlåtenhet (passivitet, icke-handling) som innebär vinning för honom själv och skada för motparten. Av informationen i frågan som berör Ivans gärning finns ingenting som tyder på att han har vilselett bilfirman och därigenom fått dem att hyra ut bilen till honom. Vidare är det inte själva handlingen, dvs ingående av avtalet, som hade inneburit vinning för Ivan och skada för bilfirman utan det är försäljningen av bilen som åstadkommer detta.

Hoppas Du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Wilhelm Odd-Stenvall

Wilhelm Stenvall
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB (187)
2020-11-18 Pengar (kontanter) upphittat på gatan, skyldigheter?
2020-10-31 Vilket brott om någon överför pengar från företaget till sig själv?
2020-10-20 F.d pojkvän vägrar att lämna tillbaka saker, olovligt förfogande.
2020-09-15 Vad är mutbrott?

Alla besvarade frågor (86510)