Försenad bodelning

2019-05-12 i Bodelning
FRÅGA
Min dotter och min f.d. svärson tog ut skilsmässa för snart tre år sedan. De skildes som bästa vänner och i största samförstånd. Därför gjordes ingen bodelning.Svärsonen lovade att stå för skulderna som blev kvar och det löftet har han hållit fram till för ett år sedan. Han träffade en ny kvinna och allting förändrades.Han begär nu Bodelning och att lånen ska delas lika från skilsmässodagen.Vad gäller??
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Allmänt om bodelning

Det finns möjlighet vid en skilsmässa för parterna att bestämma själva hur bodelningen ska se ut. Det kan t ex vara så att parterna enbart har enskild egendom som gör att ingen delning av gemensamma medel behöver ske. En bodelning syftar alltså till att definiera vem som äger vad. Är det redan tydligt genom äktenskapsförord eller enskild egendom så är en bodelning inte nödvändig enligt äktenskapsbalken (ÄktB) 9 kap. 1 §.

När bodelningen ska ske

Det finns dock ingen tidsgräns för när bodelningen ska ske även om det är gängse uppfattning att det bör ske relativt omgående eftersom syftet är att parterna ska kunna skilja på sig och därmed skilja på sina tillgångar och undvika tvister därom.

En bodelning ska vara upprättad i skriftlig form och vara underskriven av båda parter enligt ÄktB 9 kap. 5 §. Det hänger ihop med att fastställa äganderätten till det som hört till det gemensamma hushållet, alltså kunna styrka vad parterna kommit överens om. Har parterna ändå skilt på hushållen, som i din fråga, blir det alltså en bevisfråga vad man kommit överens om.

Hävdar den ena parten att ingen bodelning gjorts så ska bodelningen göras med utgångspunkt i de förhållanden som rådde vid den kritiska tidpunkten, alltså när ansökan om skilsmässan inkom till tingsrätten enligt ÄktB 9 kap. 3 §. Det gäller ju då att den ena parten som hävdar en överenskommelse som påverkar hur bodelningen ska utfalla kan styrka det.

Båda parter har rätt att begära en bodelningsförrättare om man inte kan komma överens om hur bodelningen ska göras enligt ÄktB 17 kap.

Vad ska ingå i bodelningen

Med detta sagt är det svårt att svara på om han kommer att ha rätt i en likadelning av lånen. Det beror nämligen på hur utfallet av bodelningen kommer att se ut.

Som huvudregel förrättas en bodelning enligt följande mall:

1. Det som ska ingå i bodelningen är giftorättsgods, vilket är allt som inte är enskild egendom t ex genom äktenskapsförord, villkorat testamente eller registrering enligt ÄktB 7 kap. 1-3 §§. I detta räknas heller inte in personliga kläder, parfymer, smycken eller personliga ersättningar, t ex skadestånd enligt ÄktB 10 kap 2-2a §§.

2. Man beräknar båda parternas tillgångar och skulder separat och drar bort makarnas skulder från giftorättsgodset enligt ÄktB 11 kap 2 §. Huvudregeln är dock att båda makar svarar för sina egna skulder enligt ÄktB 1 kap. 3 § vilket innebär att om den ena maken har enskild egendom som kan täcka de skulder hen har så ska den enskilda egendomen täcka skulderna i första hand. Det är bara när den enskilda egendomen inte täcker skulderna som de får avräknas från giftorättsgodset.

3. När beräkningen är klar kommer det finnas ett plus alternativt ett minus på vardera make. Man lägger då ihop lotterna och fördelar det jämnt mellan makarna enligt ÄktB 11 kap. 3 §. Det ska även noteras att om äktenskapet samt den tid de eventuellt var sambor innan äktenskapet var mindre än 5 år finns en regel om jämkning enligt ÄktB 12 kap. som medger att den rikare parten får behålla mer av sitt giftorättsgods.

För att ytterligare komplicera detta så kan det ju finnas andra omständigheter, t ex att ena parten vill behålla viss egendom. Detta kommer också att påverka hur utfallet i slutändan blir så jag hoppas att ni har överseende med att svaret på frågan är som följer:

Det beror på vad de särskilda omständigheterna i just deras fall dikterar. Jag hoppas dock att mallen kan hjälpa er att göra en ungefärlig uträkning angående de lån ni frågade om och få en förståelse för vad som kommer hända framöver.

Lycka till!

AnnaSara Jarius
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2329)
2019-10-21 Ingår tjänstepension i en bodelning?
2019-10-21 Skilsmässa: vem har rätt till vad och hur hanteras ett kommande arv
2019-10-19 Hur ska ska skuldavräkning göras om säkerhet för skulden ställts i egendom som till hälften är enskild?
2019-10-18 Har huset förvärvats för sambornas gemensamma användning?

Alla besvarade frågor (73843)