Försenad betalning av hyra

2017-09-01 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej! Jag bor på Malmö Studenthus, Rosengård och undrar om mina rättigheter som hyresgäst. Jag har bott där i fem år, men nu kommer jag vara sen med hyresinbetalning 15 dagar, vad händer?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Detta rör en fråga kring hyra och därför blir 12 kap. Jordabalken (JB) tillämpligt.

Av 12 kap. 20 § JB följer att om avtal inte har träffats om tiden för betalning av hyra ska hyran betalas senast sista vardagen före varje kalendermånads början eller senast sista vardagen före början av den tid för vilken hyran beräknas, dvs. sista vardagen innan hyresperioden för den motsvarande hyran inleds.

För bostadslägenhet får dock den hyra som belöper på en annan kalendermånad betalas senast sista vardagen före månadens början, även om avtal träffats om tidigare förfallodag. Till exempel har du fortfarande rätt att, även om du i vanliga fall betalar hyra en månad i förväg, betala hyran den sista vardagen dag innan hyresperioden påbörjas.

Därefter följer av 42 § (12 kap), att hyresrätten är förverkad och hyresvärden berättigad att säga upp avtalet om du som hyresgäst, när det gäller bostadslägenhet, dröjer mer än en vecka efter förfallodag med att betala hyran.

I din situation skulle jag rekommendera att du tar kontakt med din hyresvärd och förklarar situationen, ifall din försening skulle överskrida tidsgränsen och gå 15 dagar in på den hyresperiod betalningen motsvarar. Om denna tidsgräns överskrids anses hyresrätten förverkad.Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2013)
2021-07-27 Uträkning av 3 månaders uppsägning
2021-07-27 Är en hyresvärd skyldig att avhysa en hyresgäst som har kontakt med grovt kriminella?
2021-07-26 Vem ska teckna bostadsrättstilläggsförsäkring?
2021-07-25 Störningar i Hyresrätt

Alla besvarade frågor (94273)