Försäljningserbjudanden på sociala medier

2021-10-18 i Avtal
FRÅGA
En person auktionerar ut en vara i en facebook. Ej en köp och säljgrupp. Bud ska lämnas i kommentarerna. Det finns ingen stopptid eller sluttid för auktionen. Finns det några regler som gäller vid sådan auktion? En auktion utan stopptid låter märkligt i mina ögon. Jag gav ett ledande bud. Men efter 4 dager kom ett nytt bud. Hur vet man egentligen när man vinner när det inte finns ngn slut tid. Finns det inget som reglerar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Viss ledning kan för din fråga hämtas i ett rättsfall från HD, NJA 2016 s. 1195, vilket handlade om hur internetbaserade auktioner ska regleras, i detta mål på facebook. I målet konstateras först att om det inte finns några närmare regler om auktionsförfarandet i fråga och inte heller någon sedvänja att tillämpa så får frågan om avtalsbundenhet avgöras utifrån vad som gäller generellt för ingående av avtal vid auktion. Då det i detta fall inte rör sig om en köp- och säljgrupp utgår jag från att varken några särskilda regler för auktionsförfarandet eller någon sedvänja för försäljning hos den här personen finns.

Auktion eller utbud?

HD:s fortsatta resonemang bygger i stort på att buden som ges på en auktion ska likställas med buden som ges i kommentarsfältet på facebook och att auktionens klubbslag ska likställas med den givna stopptiden. I ditt fall finns dock ingen stopp- eller sluttid. Mot den bakgrunden är det möjligt att försäljningsförfarandet i ditt fall inte ska ses som en auktion utan som ett så kallat "utbud". Enligt den juridiska litteraturen ska man med ett "utbud" förstå ett till allmänheten riktat erbjudande i form av annonser, skyltning och liknande som kan vara mer eller mindre bestämt. Utbudet är inte en bindande viljeförklaring för den potentiella säljaren. Det betyder att om någon potentiell köpare skulle "nappa" på erbjudandet och säga sig vara villig att köpa så måste även den eventuelle säljaren förklara sig villig att sälja där efter. Utbudets funktion kan således sägas vara att etablera kontakt och inbjuda till avtalsslut. Således skulle det i ditt fall vara så att avsändaren på facebook inte har någon plikt att sälja till en specifik spekulant efter en viss tid, utan denne väljer själv vems erbjudande denne vill anta.

Uppfordran att avge ett anbud?

I 9 § avtalslagen (AvtL) sägs att om någon i ett meddelande som egentligen skulle vara att anse som ett anbud (avtalserbjudande) har uttryckt att detta erbjudande inte kommer med någon förbindelse för avsändaren så anses det som en uppfordran att avge ett anbud. Om en spekulant då kommer med ett anbud inom rimlig tid efter uppmaningen så blir avsändaren bunden till detta anbud om han måste inse att anbudet inkom tack vare hans uppmaning och han inte inom rimlig tid avslår det.

Om omständigheterna kring försäljningsförfarandet i ditt fall skulle vara sådana att avsändarens inlägg på facebook är att anse som en uppfordran att avge anbud, snarare än ett utbud, så binds denne till den första personens erbjudande, enligt förutsättningarna i ovanstående stycke. Detta skulle dock kräva att meddelandet i grunden skulle anses om ett anbud. För att ett meddelade ska anses som ett anbud krävs exempelvis att det har en tämligen bestämd adressat, i allmänhet en person men eventuellt ett flertal.

Givet vad jag vet om försäljningsförfarandet i ditt fall uppfattar jag det som närmare liggande ett utbud än en uppfordran att avge anbud. Detta skulle i sådana fall innebära att det inte finns någon skyldighet för avsändaren på facebook att ingå avtal med någon som uttryckt intresse för det i kommentarsfältet, utan eventuella kommentarer med anbud kan fritt accepteras av avsändaren inom en viss tidsram.

Med vänlig hälsning,

Gustav Ottebo
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1565)
2021-11-30 Betala vid missad vaccinationstid
2021-11-29 Blir ett kontrakt ogiltigt om man endast skriver ett av sina två efternamn?
2021-11-28 Eventuellt avtalsbrott
2021-11-22 Tolkning av uppsägningsklausul

Alla besvarade frågor (97696)