Försäljning till underpris till bröstarvinge

Mina föräldrar avser att sälja sin bostad till min syster för taxeringsvärdet. Jag är inte intresserad av bostaden men tycker inte det känns rätt att inte få del av bostadens värde. Jag vill att bostaden skall värderas av en mäklare innan försäljning, men det är de inte intresserade av. Hur ser det ut enligt lag.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det finns inga hinder mot att dina föräldrar säljer sin fastighet till din syster för taxeringsvärdet i och med att det är de som är fastighetsägare. En försäljning till underpris mellan förälder och barn kan dock få konsekvenser när det sedan kommer till arv. Reglerna kring arv och testamente finns i Ärvdabalken (ÄB).

I 2 kap. 1 § ÄB framgår att barn i första hand ärver av sina föräldrar och att det sedan fördelas lika mellan barnen, alltså har du och din syster rätt till ½ av era föräldrars kvarlåtenskap när båda gått bort (Det här förutsätter att inget testamente har skrivits).

Då arvsreglerna i första hand är uppställda så att varje arvinge ska ärva lika mycket, har det i 6 kap. 1 § ÄB ställts upp en presumtionsregel som säger att vad arvlåtaren gett en arvinge i gåva ska också avräknas från denne arvinges arvslott som förskott på arv. Värdet av gåvan ska också beräknas vid tidpunkten för gåvans mottagande och inte vid arvlåtarens död, vilket framgår av 6 kap. 3 § ÄB.

Om fastighetens taxeringsvärde är lägre än fastighetens marknadsvärde kommer fastigheten då att säljas till underpris, vilket också enligt praxis gör att det kommer räknas som en gåva. Mellanskillnaden mellan marknadsvärdet och taxeringsvärdet kommer alltså därför anses utgöra förskott på arv. Dock ska det anmärkas om dina föräldrar vid bortgivandet av gåvan skriver att det inte ska räknas som förskott på arv så kommer det inte heller göra det.

Sammanfattning

Du kan alltså inte ställa krav på att bostaden ska säljas till marknadspris men det kan som sagt få arvsrättsliga konsekvenser om försäljningen till din syster skulle vara till underpris, och då att det ska avräknas som förskott på arv om inte dina föräldrar uttryckligen skriver att det inte ska ses som förskott på arv.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Oliver FribergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”