Försäljning till underpris och arvsrättsliga restanspråk

Min morfar vill sälja sitt hus och sin tomt till mig för undermarknadsvärde. vad ska jag göra för att undvika (restkrav) av bröstarvingar vid eventuell bouppdelning vid hans bortgång.? Kan man säga att resterande del är en gåva? summan handlar om vi ska köpa för 900000och marknadsvärdet är 1500000. Ska man skriva nått kontrakr mellan oss ( morfar och mig).

Lawline svarar

Hej,

Jag uppfattar din fråga som att du undrar över om din morfars försäljning av sin fastighet till dig för underpris kan, vid hans bortgång, aktualisera arvsrättsliga ersättninganspråk från din morfars arvsberättigade. Svaret på den frågan beror på olika omständigheter som skall redovisas för nedan.

Det första som kan aktualiseras är det s.k. Laglottsskyddet. Det innebär att gåvor som arvlåtaren ger då dennes bortgång är nära förestående eller då denne annars haft anledning att planera för sin död, kommer återgå genom att värdet räknas till kvarlåtenskapen. Alltså kan restkrav aktualiseras ifall din morfar försäljer fastigheten till underpris då denne har anledning att förvänta sig sin bortgång inom en någorlunda snar framtid. Vidare träffas också försäljningen av återgångsskyldigheten om din morfar villkorar med försäljningen att han skall behålla den huvudsakliga nyttan och användningen av fastigheten fram till hans död. Sålunda träffas sådana fall då försäljningen medför större nytta än uppoffring för din morfar, därför att han fortsätter att disponera fastigheten som tidigare. Föreligger dessa omständigheter kommer gåvan att träffas av regeln.

Det andra regelverket som kan komma att påverka försäljningen är förskott på arv. Ifall din mor är avliden vid tiden för försäljningen och du därför är primärt arvsberättigad efter din morfar kommer mellanskillnaden avräknas från ditt arv efter din morfar, förutsatt att han inte avser något annat. Det står alltså honom fritt att välja om han vill att gåvan skall avräknas på ditt arv eller inte. Märk att detta enbart är aktuellt om din mor inte lever, i andra fall saknar det relevans. Detta med undantag från om gåvan inte kan ses som en gåva till din mor. D.v.s om det fördelaktiga priset i själva verket är en gåva som din morfar står för, istället för din mor. I sådana fall kommer gåvan avräknas på hennes arv om din morfar återigen inte avser något annat.

Med gåva ovan avser jag och räknas sålunda mellanskillnaden mellan försäljningspriset och fastighetens marknadsvärde. Om förutsättningarna är såsom anges i stycket ovan rekomenderar jag att din morfar skriver med i köpekontraktet att mellanskillnaden avser en gåva och huruvida detta i sådana fall skall räknas som förskott på arv eller inte.

Märk också att det finns regler kring vad ett köpekontrakt rörande fastighetsköp skall innehålla för att det skall vara giltigt.

 

Hat ni ytterligare funderingar är ni alltid välkommen att ställa en ny fråga!

Med vänlig hälsning,

Joel Sandin PerssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning