Försäljning till underpris - Förskott på arv?

2016-04-24 i Förskott på arv
FRÅGA
Om föräldrarna säljer sitt hus till underpris till ett av två syskon, ska det räknas in i bouppteckningen. Försäljningen skedde medan båda föräldrarna levde. Bådaföräldrarna är nu avlidna och försäljningen finns inte med i bouppteckningen.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 6 kap. 1 § ÄB ska vad arvlåtaren i livet gett en bröstarvinge presumeras vara ett förskott på arv som därför ska räknas med i dödsboet. Detta innebär inte bara rena gåvor utan här åsyftas även försäljning till underpris, dvs. den delen av förvärvet som var benefik(mellanskillnad mellan marknadsvärde och köpeskillingen). Denna del ska alltså avräknas från arvet dagen arvlåtaren avlider enligt 6 kap. 1 § 1 st. ÄB. Eventuella värdeökningar tillfaller dock som huvudregel syskonet och ska inte ses som ett förskott på arv enligt 6 kap. 3 § ÄB utan förskottet på arv beräknas som huvudregel utifrån den summa det uppgick till dagen för den benefika handlingens utförande (dvs. dagen för köpet). Så ju mer syskonet får huset till underpris ju mer kommer också ses som ett förskott på arv och då avräknas från arvet.

Dock bör tilläggas att föräldrarna kan ha upprättat ett testamente eller muntligen angett att underpriset inte ska anses vara ett förskott på arv, detta är då gällande och ses då bara som en gåva föräldrarna gett i livet och ska därför inte inte avräknas. Detta följer också av 6 kap. 1 1 st. ÄB. Har det skett muntligen är det snarare en bevisfråga, dvs. att bevisa vad föräldrarnas vilja var. Men som sagt föreligger en presumption om förskott på arv varför bevisbördan främst ligger på syskonet som fått köpa för underpris.

Hoppas detta var till hjälp.

Med Vänliga Hälsningar,

Michelle Brodin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1177)
2021-01-16 När utgör en gåva ett förskott på arv?
2021-01-10 Arvsskifte vid förskott på arv genom fastighetsöverlåtelser
2020-12-31 Förtida uttag på arv
2020-12-31 Kan dödsbodelägare begära att se min kontohistorik?

Alla besvarade frågor (88158)