Försäljning till minderåriga

2016-06-22 i Omyndiga
FRÅGA
Hej! Jag har ett fotoföretag och jag undrar om jag får sälja bilderna till de som är minderåriga eller måste föräldrarna vara med? Hittills så har föräldrarna fått vara med under fotograferingen och fått betalat, men undrar om det finns något avtal eller hur fungerar det?
SVAR

Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!

Enligt konsumentverket så beror försäljningen på vad det är för slags vara samt priset, därutöver tas hänsyn till hur gammalt barnet är. Barn som fyllt 15 år brukar få ta mer eget ansvar för sin egen ekonomi, särskilt om barnet själv har tjänat sina pengar så kan inte föräldrarna gå i och häva köpet. Den här bestämmelsen gäller endast vanliga och obetydliga varor till ett rimligt pris som barn i samma ålder köper, exempelvis så får en femtonåring inte köpa tatueringar, utlandsresor eller husdjur eftersom dessa är köp av större betydelse. Har försäljningen skett till ett barn så har föräldrarna alltid rätt att häva köpet, vidare är det säljarens ansvar att kontrollera barnets ålder och föräldrarnas godkännande. En minderårig kan under inga omständigheter ingå ett kreditavtal, det får endast myndiga personer göra.

I Föräldrabalk (1949:381), FB, se här: https://lagen.nu/1949:381, stadgas det i 9 kap 1 § att alla som är unde 18 år är omyndiga inte själva får råda över sin egendom. Vidare i 9 kap 3 § FB klargörs det att en person över 16 år själv får råda över de tillgångar hen själv förvärvat, däremot får föräldern häva köpet/ omhändertaga egendom om det kan anses erforderligt med hänsyn till minderåringens uppfostran eller välfärd. I 9 kap 6 § stadgas säljarens ansvar att ha vetskap om att det är en minderårig som avtal har slutits med (försäljning är ett avtal) och därmed ska säljaren också vara medveten om att en förälder har rätt att häva avtalet med hänvisning till den minderåriges uppfostran och välfärd.

Sammanfattningsvis beror det alltså vilken typ av bilder du säljer och till vilket pris försäljningen sker. Ha alltid i åtanke att en förälder kan komma in och häva köpet innan den minderårige har fyllt 18 år.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia Wigström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Omyndiga (128)
2020-11-11 Vad gäller vid försäljning av tjänster via internet till barn?
2020-10-28 Blir ett solidaritetsavtal bindande innan man fyller arton?
2020-09-17 Avtal mellan två omyndiga - kan det hävas?
2020-07-16 Vad är skillnaden mellan FB 9 kap. 6 § och 7 §?

Alla besvarade frågor (88343)